Komentarz rynkowy Vienna Life – wrzesień 2017

Poziom

W ostatnim okresie światowe giełdy poruszały się w rytmie kolejnych prób rakietowych i innych działań zaczepnych Korei Północnej wobec USA.

W ostatnim okresie światowe giełdy poruszały się w rytmie kolejnych prób rakietowych i innych działań zaczepnych Korei Północnej wobec USA. Na szczęście, jak na razie konflikt pozostaje na poziomie dyplomatycznym i medialnym, ale część inwestorów wystraszyła się możliwości zbrojnej konfrontacji. Poskutkowało to nerwowością na giełdach, a uwagę skupiły tzw. bezpieczne przystanie, czyli złoto i frank szwajcarski.

Przed miesiącem, spodziewając się spadków na europejskich rynkach akcji, utrzymaliśmy jedynie minimalną ekspozycję na rynek akcji Europy Zachodniej. Wzrostów oczekiwaliśmy od geograficznie zdywersyfikowanego funduszu sektorowego, który wprowadziliśmy do portfela agresywnego. Zarobku spodziewaliśmy się także dzięki ekspozycji na rynek amerykański oraz polski - i słusznie, gdyż to właśnie fundusze operujące na tych rynkach najwięcej wniosły do portfela. Od ostatniej zmiany struktury, oba portfele zyskały około 0.5% (stan na 7 września).

W kolejnym miesiącu nie zmieniamy nastawienia do ryzyka, a zmiany w portfelach są minimalne. Najbardziej widoczne jest usunięcie funduszu inwestującego na europejskim rynku akcji. Obecność na tym rynku zaznaczamy poprzez zdywersyfikowany geograficznie fundusz sektorowy.

W dalszym ciągu za perspektywiczny uważamy rynek akcji USA. Dobre wyniki spółek, zwłaszcza z sektora nowych technologii powinny stanowić wsparcie dla stóp zwrotu, stąd w portfelu fundusz inwestujący w tego typu przedsiębiorstwa.

Pozostajemy z inwestycjami na polskim rynku akcji za pośrednictwem funduszu uniwersalnego. Słabe wyniki funduszy małych i średnich spółek, spadek płynności w tym segmencie oraz wysokie ryzyko wpływu decyzji politycznych na spółki z WIG20 powodują, iż preferujemy zaangażowanie w fundusze operujące na tzw. „szerokim rynku”.

Reasumując – w dalszym ciągu jesteśmy sceptyczni wobec europejskiego rynku akcji. Obecność w tej klasie aktywów zaznaczamy jedynie poprzez zdywersyfikowany geograficznie fundusz sektorowy. Głównym obszarem, na którym szukamy zarobku pozostaje rynek amerykański oraz wybrane segmenty polskiego rynku akcji.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję