Kryptowaluty a podatki

Poziom

Musisz pamiętać, że wymiana kryptowalut na legalne środki płatnicze obarczona jest obowiązkiem podatkowym.

Jeśli należysz do grupy szczęśliwców, którzy jakiś czas temu postanowili zainwestować stosunkowo niewielkie pieniądze w kryptowaluty, serdecznie gratulujemy. Niewątpliwie inwestycja w bitcoiny okazała się strzałem w dziesiątkę. Pamiętać jednak musisz, że wymiana kryptowalut na legalne środki płatnicze obarczona jest obowiązkiem podatkowym. W Polsce kryptowaluty nie są uznawane jako legalny środek płatniczy, nie są jednak zakazane. Dlatego też dochody z bitcoinów traktowane są podobnie jak dochody ze sprzedaży praw majątkowych i w taki sposób należy je rozliczać.

  • Podatek od bitcoina

Bitcoin w ramach polskiego prawa traktowany jest jako prawo majątkowe. Dochód ze zbycia praw majątkowych należy do dodatkowych źródeł i musi być uwzględniony w zeznaniu podatkowym. W takim przypadku dochód ten należy rozliczyć na zasadach ogólnych i opodatkować według skali podatkowej 18% lub 32%. Pamiętaj, że zatajenie dochodu ze sprzedaży kryptowaluty obarczone jest karą podatkową w wysokości do 75%. Chyba więc nie warto ryzykować. Przychód ze sprzedaży bitcoinów należy zamieścić w zeznaniu rocznym PIT-36 w rubryce 74 (część D.1. – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy). Można również rozliczyć koszty zakupu kryptowaluty w przypadku posiadania dokumentów potwierdzających transakcję.

  • Rozliczenie podatkowe kryptowaluty w działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i jednym ze źródeł osiąganych przychodów jest handel bitcoinem, należy zaliczyć to do pozarolniczej działalności gospodarczej. Niestety istnieje wiele różnych, a czasami sprzecznych interpretacji sposobu rozliczania przychodu z bitcoinów, dla uniknięcia kłopotów fiskalnych, koniecznym wydaje się uzyskanie wiążącej interpretacji Urzędu Skarbowego.

  • Bitcoiny a rozliczanie ryczałtem

Do 2016 roku przedsiębiorcy mieli możliwość (i skrzętnie z niej korzystali) rozliczania przychodów z obrotu kryptowalutą w ryczałcie 3%. Wynikało to z zakwalifikowania obrotu bitcoinem jako działalności usługowej w zakresie handlu. Niestety Główny Urząd Statystyczny zmienił klasyfikację handlu kryptowalutami na „usługę finansową”, co spowodowało zamknięcie możliwości korzystania z opcji rozliczania przychodów z bitcoina ryczałtem.

  • Nie ukrywaj przychodu

Przychody z kryptowalut często są bardzo wysokie i nie każdy ma ochotę dzielić się zyskiem z ich sprzedaży z organami skarbowymi. Warto jednak rozliczyć i opłacić podatek z tego tytułu. Wysokość kary, która może zostać nałożona, w przypadku odkrycia przez fiskus zatajenia osiąganych dochodów, może sięgnąć nawet 75%. Rejestracja na giełdach kryptowalutowych w Polsce nie jest anonimowa, więc ryzyko wykrycia dochodu jest spore. Nie warto chyba ryzykować i narażać się na nieprzyjemności ze strony organów skarbowych.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję