Księgowość dla małych firm - na czym polega?

Poziom

Czym jest mała księgowość i na czym właściwie ona polega?

Właściciele niewielkich firm mają możliwość prowadzenia tak zwanej małej księgowości. Jest to uproszczona forma księgowości oparta o Księgę Przychodów i Rozchodów lub rejestru przychodów. Większe przedsiębiorstwa mają już obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czym jest mała księgowość i na czym właściwie ona polega?

Wybór formy księgowości

Rejestrując działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca musi zadeklarować w jaki sposób prowadził będzie swoją księgowość. Do wyboru jest mała księgowość oraz księgowość pełna. Biorąc pod uwagę zdecydowanie prostszą formę, większość firm będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi wybiera uproszczoną formę. W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1. CEIDG jest spisem wszystkich przedsiębiorców prowadzących własny biznes na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej. Już na tym etapie spotykamy się z ułatwieniami. Wniosek CEIDG-1 jest bowiem równocześnie wnioskiem o REGON i NIP, a także informacją o formie opodatkowania i płatności.

Na czym w praktyce polega mała księgowość?

Popularna wśród niewielkich przedsiębiorców uproszczona forma księgowości opiera się na dwóch możliwych do wyboru sposobach prowadzenia rachunkowości w firmie:

  • Księgi Przychodów i Rozchodów – korzysta z niej zdecydowana większość niewielkich przedsiębiorstw. Jest to najprościej ujmując ewidencja, w której odnotowuje się wszelkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w firmie – przychody i koszty. Na podstawie danych z KPiR wylicza się kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Jest to wyjątkowo prosta i wygodna forma księgowości. Wymaga jednak spełnienia dwóch niezwykle istotnych warunków. Po pierwsze, przychód z działalności gospodarczej przedsiębiorcy w roku ubiegłym nie może być wyższy niż 2 mln euro. Po drugie, przedsiębiorca musi być opodatkowany na zasadach ogólnych lub liniowo.
  • Ewidencji przychodów – jest to rzadziej stosowana forma rozliczeń. Najczęściej korzystają z niej przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto, w niektórych przypadkach, przedsiębiorcy zobligowani są do prowadzenia dodatkowych rejestrów i ewidencji, jak na przykład:

  • Ewidencji środków trwałych,
  • Ewidencji wyposażenia,
  • Ewidencji przebiegu pojazdów, etc.

Mała księgowość a podatek VAT

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie czynnym płatnikiem podatku VAT, prowadzenie małej księgowości należy uzupełnić o rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Rejestr ten pozwala wypełnić deklaracje rozliczeniowe VAT-7 lub VAT-7K (w zależności od częstotliwości rozliczeń). Niezależnie jednak od tego czy podatnik rozliczać się będzie kwartalnie czy miesięcznie, zobowiązany jest złożyć deklarację VAT do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy.

ZUS a mała księgowość

Obowiązek odprowadzania składek ZUS to kolejny element małej księgowości. Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, składki za bieżący miesiąc do Zakładu Opieki Społecznej musi opłacić do 10. dnia kolejnego miesiąca. W przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników okres ten wydłuża się do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Czy mała księgowość się opłaca?

Wbrew pozorom uproszczona forma księgowości nie jest wcale trudna i z obsługą jej powinien poradzić sobie każdy przedsiębiorca. Można oczywiście zwrócić się do biura rachunkowego, które będzie prowadziło KPiR przedsiębiorcy. Istnieje jednak sporo programów do prowadzenia małej księgowości, dostępne bezpłatnie lub w ramach niewielkiego abonamentu online, dzięki którym przedsiębiorca może znacząco ograniczyć koszty obsługi księgowej. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu księgowego. W takich jednak przypadkach, a także w razie jakichkolwiek problemów, istnieje zawsze możliwość konsultacji z księgowymi za pomocą systemu obsługi takiego programu. Mała księgowość jest wyjątkowo wygodną i prostą metodą prowadzenia rozrachunków przedsiębiorcy. Co więcej, im mniejsza skala działalności, tym mniej obowiązków związanych z prowadzeniem KPiR narzuconych jest na przedsiębiorcę. Jeśli zatem planujesz otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, przeanalizuj swoje planowane przychody i jeśli nie przekroczysz progów, zainteresuj się już teraz małą księgowością.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję