Czym jest Lean Management i filozofia Kaizen?

Poziom

Dyskusja na temat Lean Managementu i filozofii Kaizen jest jak pytanie o to, co było pierwsze: kura czy jajko?

Dyskusja na temat Lean Managementu i filozofii Kaizen jest jak pytanie o to, co było pierwsze: kura czy jajko? Ile ludzi tyle opinii, ale jedno jest pewne – to odjazdowy wątek skoro jego pionierem była… Toyota!

Jest 2013 rok – Polskę odwiedza Masaaki Imai, guru filozofii Kaizen. Jeden z polskich dziennikarzy decyduje się wykorzystać tę okazję, aby zadać, jedno arcyważne pytanie: jak ważne miejsce w całej filozofii Lean zajmuje Kaizen? Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości: „Lean zaczyna się od Kaizen i z biegiem czasu angażuje wszystkich pracowników danej organizacji”. Jako przykład podaje oczywiście Toyotę.

Dobra zmiana

Zacznijmy jednak od początku. Na czym polega ta koncepcja? Na tym, co głośne nad Wisłą – na dobrej zmianie – i nie jest to żaden polityczny przytyk. „Kai” znaczy „zmiana”, a „Zen” – „dobrze”. To idea ciągłego doskonalenia i usprawniania. Polega na tym, że każdy pracownik jest postrzegany jako źródło inspiracji do zwalczania problemów firmy i jej rozwoju. To styl życia, ponieważ wykracza poza ściany biurowców czy magazynów. Funkcjonowanie w zgodzie z filozofią ma służyć czemuś, co również dobrze znamy jako „by żyło się lepiej”.

Czym w takim razie jest Lean Management? To strategia wykorzystywania skrzynki z narzędziami, które pomagają udoskonalić  pracę biznesu. Należą do nich m.in.:

  • Just in Time – technika zarządzania przez jakość produkcji. Jej celem jest całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie odpowiednich elementów w odpowiednim czasie i odpowiedniej liczbie.
  • Kaban – metoda zarządzania produkcją, która opiera się na transparentności działań wewnątrz przedsiębiorstwa. Podstawowa wersja zakłada tworzenie trzech kolumn, które dziś zwane są listą TO DO, czyli: do zrobienia, w trakcie, zrobione.
  • Jidoka – to natomiast praca nad eliminowaniem wszystkich czynników obniżających jakość produktu na każdym etapie od produkcji po dostarczenie towaru do klienta.
  • 5s –  czyli selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina. To pięć elementów, dzięki którym możesz utrzymać zorganizowane i bezpieczne miejsce pracy.
  • TPM (Total Productive Maintenance) – to tłumacząc na polski: całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn. Tu najważniejsza jest efektywność urządzeń, które gwarantują dobrą jakość produktu przy względnie niskim czasie.
  • SMED – a dokładniej Single Minute Exchange of Die, co znaczy szybkie przezbrojenie. Nie ma to nic wspólnego z wojną, chyba że jako taką uznajesz produkcję. Tu chodzi o czas potrzebny do ustawienia maszyn. Im krótszy, tym mniejsze straty.

Starszy od Lean, młodszy od Kaizen – System Produkcyjny Toyoty

To wzór produkcji towarów bardzo dobrej jakości, przy niższych kosztach i mniejszych zasobach. Powstał w zgodzie z filozofią Kaizen i stał się fundamentem dla Lean Managementu. Bardzo często jest przedstawiany jako dom.

Jego fundamentami są: zarządzanie wizualne, stabilne i standaryzowane procesy oraz poziomowana produkcja. Filarami natomiast; produkcja na czas (JIT) oraz autonomizacja (jidoka). Dach nad głową zapewniają cele:

  • skrócenie cyklu produkcji,
  • maksymalizacja produktywności,
  • płynność i elastyczność,
  • eliminacja marnotrawstwa.

Wnętrze to oczywiście Kaizen.

Czy to się opłaca?

Wygląda na to, że tak i przykładów wcale nie trzeba szukać za granicą. Orlen Oil rozpoczął wdrażanie Lean Management w 2010 roku i w niecałe dwa lata udało mu się ustabilizować poziom realizacji zleceń produkcyjnych do 96% w dwóch zakładach (poprawa o blisko 30%). Więcej? Polski oddział DB Schenker Logistics uzyskał wynik 95% w badaniu Safety & Quality Assessment System, który świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa i jakość działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi. To jasny sygnał dla potencjalnych klientów, czyli zysk, ale trudno przeliczyć wpływ filozofii na pieniądze. Może jednak wcale nie one są w biznesie najważniejsze?

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję