Metody uśredniania

Poziom

Strategii inwestowania jest bardzo wiele i w gruncie rzeczy nie ma jednej, idealnej dla każdego koncepcji. Istnieje jednak droga tzw. uśredniania (ang. DCA, Dollar Cost Averaging), którą z czystym sumieniem można polecić każdemu początkującemu inwestorowi. Jest ona równocześnie świetną strategią na przeczekanie bessy.

Strategii inwestowania jest bardzo wiele i w gruncie rzeczy nie ma jednej, idealnej dla każdego koncepcji. Istnieje jednak droga tzw. uśredniania (ang. DCA, Dollar Cost Averaging), którą z czystym sumieniem można polecić każdemu początkującemu inwestorowi. Jest ona równocześnie świetną strategią na przeczekanie bessy.

Koncepcja uśredniania cen zakupu

Każda giełda oraz inwestowanie opierają się na banalnej zasadzie: kupić tanio, sprzedać drogo. Nie jest to jednak takie proste, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość szczegółowych analiz, jakie musimy przeprowadzić, a także wiedzy, którą należy zdobyć, aby swobodnie poruszać się w środowisku giełdowym. Dlatego początkujący, stosujący mało agresywne metody inwestowania gracze, powinni zainteresować się strategią uśredniania. U jej podstaw leży cykliczny zakup papierów wartościowych, zawsze za taką samą sumę. Strategię uśredniania można zatem porównać do zakupów na raty. Dzięki takiemu podejściu można skutecznie zminimalizować ryzyko szybkiej utraty wartości inwestycji. Ponadto zakup jednorazowy akcji może znacząco uszczuplić budżet inwestora. Strategia uśredniania rozkłada ryzyko w czasie, nawet w przypadku zakupu na rynkach spadających.

Zalety i wady strategii uśredniania

„Ratalne” zakupy na giełdzie z zastosowaniem strategii uśredniania przynosi sporo korzyści i jest polecana każdemu początkującemu lub nie dysponującemu czasem na szczegółowe analizy inwestorowi. Podstawowe zalety tej strategii to:

  • rozłożenie inwestycji w czasie – nie ma potrzeby inwestowania całego kapitału jednorazowo,
  • uniknięcie ryzyka gwałtownej utraty wartości instrumentów –możemy spokojnie doczekać, aż rynek się odbije;

Inwestowanie bazujące na strategii uśredniania jest doskonałym sposobem na grę na giełdzie dla początkujących inwestorów, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy oraz możliwości przeprowadzania ciągłych szczegółowych analiz. Nie da się również ukryć, że jest to strategia należąca do mniej agresywnych, co powoduje, że nie będzie ona generowała dużych zysków. Ważne jest jednak to, że tak jak każdą inną, strategię uśredniania można modyfikować. Dobrym sposobem na osiągnięcie wyższych zysków z inwestycji jest zakupienie dodatkowych aktywów w czasie bessy. Dzięki temu, po odbiciu się rynku, dysponować będziemy zdecydowanie większym portfelem, z którego podczas hossy można będzie realizować najwyższe zyski.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję