Miedź na trzyletnich szczytach

Poziom

Bieżący tydzień na rynkach surowcowych zaczął się na minusie dla cen wielu towarów, w tym także metali szlachetnych oraz towarów rolnych.

Bieżący tydzień na rynkach surowcowych zaczął się na minusie dla cen wielu towarów, w tym także metali szlachetnych oraz towarów rolnych. Wśród wyjątków znajdowały się jednak kluczowe surowce przemysłowe: ropa naftowa oraz miedź. Szczególną uwagę inwestorów przyciągnął „czerwony metal”. Notowania miedzi w pierwszy dzień tygodnia gwałtownie wzrosły (o ponad 3%), przekraczając ważne techniczne bariery.

W przypadku cen miedzi na londyńskiej LME, poniedziałkowym wydarzeniem dnia było przebicie poziomu 7000 USD za tonę i chwilowe dotarcie w trakcie sesji nawet do poziomu 7177 USD za tonę, najwyższej wartości od lipca 2014 r. Później cena miedzi odreagowała ten dynamiczny wzrost, jednak we wtorek rano porusza się nadal powyżej poziomu 7100 USD za tonę. Podobne ruchy cenowe można było obserwować w ostatnim czasie na wykresie miedzi w Stanach Zjednoczonych: pobite zostały lokalne maksima z początku września, wynoszące ok. 3,16-3,17 USD za funt. W rezultacie, notowania miedzi w USA chwilowo przekroczyły nawet poziom 3,25 USD za funt i ostatecznie zakończyły poniedziałkową sesję w rejonie 3,23 USD za funt.

Notowania cen miedzi, YTD, źródło: Teletrader.com

Delikatne techniczne osunięcie się cen miedzi we wtorek rano jest naturalną reakcją po gwałtownych zwyżkach, jednak skala spadków jest niewielka, a ceny miedzi wciąż wykazują siłę i poruszają się blisko tegorocznych maksimów. Wsparciem dla cen miedzi nie jest jednak tylko sytuacja techniczna, lecz także sytuacja fundamentalna na tym rynku, a dokładniej optymizm związany z rozwojem gospodarki Chin. Kraj ten zużywa najwięcej miedzi na świecie, a pojawiające się tam dobre dane makro budują oczekiwania utrzymania się dużego popytu. W tym tygodniu dodatkowo dużo emocji wzbudzi kongres Ludowej Partii Chin, na którym oczekuje się zaostrzenia regulacji środowiskowych w Chinach – co z kolei może przełożyć się na mniejszą produkcję metali przemysłowych w tym kraju, także miedzi.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.10.17

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję