Miedź odbija

Poziom

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie wyraźnie wczoraj odbiły od najniższego poziomu od dwóch tygodni.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie wyraźnie wczoraj odbiły od najniższego poziomu od dwóch tygodni.

Tym samym zakończył się 3-dniowy okres spadków cen tego surowca. Miedź na LME w dostawach 3-miesięcznych jest dziś rano wyceniana powyżej 5830 dolarów za tonę, ok. 0,4% wyżej od poziomów notowanych w środę.

Na wzrost cen miedzi wpływają działania Państwa Środka, największego eksportera metali przemysłowych na świecie. Z opublikowanych dziś danych wynika, że import miedzi rafinowanej z Chin spadł w lutym o ponad 28% rocznym i wyniósł niespełna 234 tys. ton. Eksport czerwonego metalu zdecydowanie wzrósł w ubiegłym miesiącu – do Chin trafiło prawie 44 tys. ton surowca, co jest wzrostem aż o 307% rok do roku.

Wsparciem dla cen metalu może być także brak doniesień o porozumieniu w Chile, gdzie od 42 dni trwa strajk blisko 2,5 tys. górników kopalni Escondida. Pracownicy nie zgadzają się z nową polityką płacową, którą chce narzucić właściciel kopalni, australijski koncern BHP Billiton. 

Ich wynagrodzenia miałyby zostać obcięte o prawie 15%. Tamtejszy związek zawodowy jako warunek zakończenia strajku i wznowienia prac zaproponował gwarancje podwyżki płac oraz wypłatę odszkodowań za czas strajku. 

Wczoraj rozpoczęły się rozmowy związkowców z władzami spółki, lecz sytuacja patowa trwa i nie ma żadnych informacji o dojściu do porozumienia. Do tej pory strajk w kopalni Escondida spowodował, że w tym roku wydobędzie się tam o 110 tys. ton miedzi mniej – oszacował chilijski rząd. Kopalnia, w której wydobywa się rocznie ok. 930 tys. ton surowca, odpowiada za 5% światowej produkcji czerwonego metalu.

Od początku roku ceny miedzi urosły już o ok. 5%, choć o tyle samo spadły w odniesieniu do najwyżej notowanego poziomu z połowy lutego, gdy ceny kontraktów na metal przekraczały 6150 dolarów za tonę.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.03.23

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję