Mieszkanie+, co warto wiedzieć?

Poziom

Kupno mieszkania, a nawet jego wynajem to często wielkie wyzwanie. 

Kupno mieszkania, a nawet jego wynajem to często wielkie wyzwanie. Końca dobiega popularny program Mieszkanie dla Młodych, polegający na dofinansowywaniu wkładu własnego. Co po nim? Mieszkanie+, rządowy projekt, który ma być odpowiedzią na potrzeby średniozamożnych Polaków.

Tanie cztery kąty, czyli o co chodzi w Mieszkaniu+
Program skierowany jest przede wszystkim do osób, którym dochody uniemożliwiają zakup własnego mieszkania, ale ich sytuacja materialna jest na tyle dobra, że wyklucza otrzymanie mieszkania od gminy.

Projekt Mieszkanie+ został stworzony w oparciu o trzy filary.

 1. Budownictwo społeczne i spółdzielcze.
 2. Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, który będzie zarządzał gruntami przekazanymi przez Skarb Państwa.
 3. Indywidualne Konta Mieszkaniowe, na których będzie można odkładać pieniądze na zakup lub remont mieszkania. Regularne odkładanie pieniędzy będzie premiowane przez państwo.

Program ma opierać się o tanie budownictwo, a choć będą mogli zgłosić się do niego wszyscy bez ograniczeń wiekowych, preferowaną grupą będą rodziny wielodzietne.

Od najemcy do właściciela… w 30 lat

Mieszkanie+ to przede wszystkim lokale przeznaczone na wynajem, których czynsz ma się wahać w przedziale 10-20 zł/m2. Maksymalna kwota za mieszkanie o powierzchni 45 m2 wyniesie 900 zł miesięcznie. Jak to możliwe?

Obecnie na cenę mieszkań znaczący wpływ mają wysokie ceny gruntu. Natomiast lokale z programu Mieszkanie+ będą budowane wyłącznie na gruntach państwowych, przekazanych na preferencyjnych warunkach. Jak zapowiada rząd, koszt budowy ma nie przekraczać 2-3 tys. zł/m2.

Jeśli najemca będzie przez 30 lat regularnie płacić czynsz, stanie się prawowitym właścicielem mieszkania.

Ciasne, ale (prawie) własne?

Organy odpowiedzialne za program zapewniają, że pierwszeństwo będą miały rodziny wielodzietne. Jednak w zaplanowanej puli mieszkań zdecydowanie przeważają lokale dwu- i trzypokojowe.

 • 5% wybudowanych mieszkań to M5, 4-5 sypialni, ewentualny pokój dzienny i kuchnia.
 • 15% to M4, 3 sypialnie z pokojem dziennym i kuchnią.
 • 35% lokali to M3, 2 sypialnie i pokój dzienny.
 • 45% mieszkań to M2, aneks kuchenny, sypialnia i pokój dzienny.

Aby sprawdzić, czy w Twoim mieście ruszy program Mieszkanie+, wejdź na stronę mieszkanie.org.pl/lokalizacje.

Zalety i wady Mieszkania+

Zalety:

 • Brak ograniczeń wiekowych.
 • Premiowanie oszczędnych Polaków.
 • Zmniejszenie liczby oczekujących na mieszkania gminne.
 • Umożliwienie wielu Polakom realizacji marzenia o własnym „M”.
 • Długoterminowa stabilizacja finansowania rynku nieruchomości.
 • Chęć wykształcenia w Polakach nawyku oszczędzania na cele mieszkaniowe – stworzenie Indywidualnych Kont Mieszkaniowych.
 • Ograniczenie patologii na rynku mieszkań komunalnych – obecnie tego rodzaju lokale bardzo często są zajmowane przez osoby dobrze zarabiające. Dlatego rząd planuje co 5 lat przeprowadzać weryfikację majątku beneficjentów taniego wynajmu.

Wady:

 • Faworyzowanie rodzin wielodzietnych – młode osoby zaczynające swoje dorosłe życie mogą utknąć w kolejce na wiele miesięcy lub lat.
 • Jeden niski standard – cena budowy mieszkań sprawia, że wielu ekspertów ma wątpliwości co do jakości oddawanych lokali. Niezależnie od lokalizacji mieszkań, wszystkie mają mieć identyczny standard.
 • Brak infrastruktury około mieszkaniowej – wiele na to wskazuje, że ograniczone koszty budowy sprawią, że bloki będą pozbawione garaży podziemnych. Pojawia się więc pytanie, gdzie mają parkować najemcy?
 • Brak wyboru lokalizacji – mieszkania będą budowane w konkretnym kwadrancie ulic lub tak, jak w przypadku Węgrowa wzdłuż jednej ulicy. Niestety często są to miejsca o słabo rozwiniętej infrastrukturze lub w mało atrakcyjnym punkcie na mapie miasta.

Co trzeba zrobić, żeby zakwalifikować się do programu? Według informacji podawanych przez rząd, Mieszkanie+ ma ruszyć w połowie 2017 roku. Wtedy też rozpocznie się nabór. Wnioski wraz z zaświadczeniem o zarobkach oraz oświadczeniem o liczbie wychowywanych dzieci będzie można składać w lokalnych samorządach. Pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię z końcem 2017 roku lub początkiem 2018. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję