Nerwowo na rynku złota

Poziom

Końcówka ubiegłego tygodnia na rynku złota była wyjątkowo emocjonująca. 

Końcówka ubiegłego tygodnia na rynku złota była wyjątkowo emocjonująca. Cena tego surowca mocno wystrzeliła w górę już nad ranem, kiedy to pojawiły się informacje o nalotu wojsk amerykańskich na bazę lotniczą w Syrii. 

Wzbudziły one obawy o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i zwiększenie napięć na globalnej scenie politycznej. Jednak do końca dnia  notowania złota zniwelowały wcześniejsze wzrosty, kończąc tydzień na poziomie 1256 USD za uncję, czyli praktycznie neutralnie w porównaniu z końcówką wcześniejszego tygodnia.

Notowania cen złota, 1TYG, źródło: Teletrader.com

Poniedziałkowa sesja na rynku złota również przyniosła wyraźne ścieranie się sił popytu i podaży. Notowania złota spadały w pierwszej połowie dnia, schodząc śródsesyjnie poniżej poziomu 1250 USD za uncję. Jednak później to kupujący odzyskali przewagę i notowania powróciły do okolic 1256 USD za uncję na koniec dnia. We wtorek cena złota delikatnie rośnie, utrzymując się wciąż poniżej poziomu 1260 USD za uncję.

Obecnie na rynku złota, mimo niewielkiej zmienności, jest nerwowo – a im dłuższa jest konsolidacja cen, tym większa szansa na dynamiczne wybicie notowań. Z technicznego punktu widzenia, powinno być to wybicie dołem ze względu na problemy strony popytowej z wyniesieniem cen złota na nowe tegoroczne maksima (co świadczy o słabości kupujących). Jeśli cena złota zeszłaby do okolic 1240 USD za uncję, to spadki mogłyby nawet przyspieszyć.

Jednocześnie, ten scenariusz może zostać zaburzony, ponieważ do jego realizacji potrzebne będzie wsparcie amerykańskiego dolara. Jeśli USD będzie kontynuował zwyżkę, to cena złota znajdzie się pod presją podaży. Może się jednak okazać, że zmiana wartości USD nie będzie sprzyjać spadkom cen złota – taki scenariusz miałby miejsce w przypadku ociągania się Fed z zacieśnianiem polityki monetarnej w USA. Dodatkowo, w grę mogą wejść czynniki polityczne. Inwestorzy zwracają uwagę na to, iż na świecie mamy do czynienia ze wzrostem napięcia geopolitycznego, co sprawia, że złoto staje się atrakcyjną „bezpieczną przystanią”.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.04.11

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję