Obligacje pod presją

Poziom

Na rynku obligacji trwa przecena. Rentowność amerykańskich 10-latek przebiła poziom 2,9%, a to oznacza wyceny niewidziane od początku 2014 r.

  • Przecena amerykańskich 10-latek
  • Uspokojenie w Polsce
  • Inflacja RPP niestraszna

Na rynku obligacji trwa przecena. Rentowność amerykańskich 10-latek przebiła poziom 2,9%, a to oznacza wyceny niewidziane od początku 2014 r. Inwestorzy są przekonani, że w tym roku Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe trzykrotnie. Pojawiają się głosy, że również czwarta podwyżka może być brana pod uwagę.

Wyceny obligacji w Europie poruszają się w rytm informacji z Europejskiego Banku Centralnego. Kluczowe pytania inwestorów są więc następujące: kiedy Bank zacznie zacieśniać politykę monetarną i jaki kurs nada mu nowy szef. Kadencja Mario Draghiego skończy się w drugiej połowie przyszłego roku, jednak spekulacje na temat nowego Prezesa już trwają.

W takim otoczeniu obligacje mniejszych krajów, m.in. polskie, mogą być pod presją. Wielcy instytucjonalni inwestorzy, zamiast mieć w portfelu polskie obligacje wyceniane na 3,5%, mogą być skłonni do zakupu amerykańskich papierów dłużnych, które (bez ryzyka walutowego) osiągają wyceny na poziomie 3%.

Na rynku pierwotnym polskie obligacje sprzedają się jednak bardzo dobrze. Przetarg zorganizowany przez Ministerstwo Finansów w trzecim tygodniu lutego zamknął się sprzedażą obligacji o wartości 4 mld zł, przy popycie na poziomie 13 mld zł. Rentowność papierów z dwuletnim terminem zapadalności wyniosła 1,74%, zaś 5-latki wyceniono na blisko 2,69%. Na rynku wtórnym 10-latki wracają do poziomów z połowy stycznia, a wcześniej widzianych jeszcze w listopadzie, czyli blisko 3,40%.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej jest w zasadzie zgodna co do tego, że inflacja na poziomie 3% w połowie roku nie spowoduje podwyżki stóp procentowych. W drugiej połowie tego roku wzrost cen ma wyhamować i, zgodnie z deklaracjami Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pierwszych podwyżek stóp procentowych spodziewać się możemy w 2019 r.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję