Oszczędności emerytalne - film

Poziom

Marek Fereniec, dyrektor sprzedaży Vienna Life TU na Życie odpowiada, kiedy jest odpowiedni moment, by zacząć planować emeryturę.

https://youtu.be/RxSTrgek_vo

Oszczędności emerytalne

Dzisiaj średni czas życia na emeryturze dla mężczyzny to jest prawie 10 lat, a dla kobiet znacznie więcej. A jeżeli dojdziemy do standardów zachodnioeuropejskich to dwudziestoletni czas przebywania na emeryturze nie będzie niczym dziwnym. Państwo już dzisiaj, 1/3 wszystkich wydatków kieruje na cele emerytalne i ten dramatyczny rozdział między pracującymi a odbierającymi emeryturę będzie się tylko pogłębiał. To jest takie podejście trochę hazardowe, wydaje nam się, że coś się zdarzy, że sytuacja ulegnie poprawie, może odkryjemy wielkie złoża ropy na Pustyni Błędowskiej, a może młode mamy zaczną marzyć o 5-6 dzieciach, a może politycy okażą się dojrzali i odpowiedzialni, no tak czy tak, wydaje nam się, że jakoś to będzie. Gdybyśmy potraktowali talię kart jako taki symbol naszych wyobrażeń o wielkości emerytury, gdzie As jest wielką, sutą emeryturą,  a Dwójka to bardzo biedna emerytura, no to każdy ma jakieś wyobrażenie jaka ta jego emerytura będzie. Pewnie Asa nikt nie wybierze, Króla, Damy nie, ale Walet to już może część z nas uzna, że, że jest to ten poziom emerytury na który może liczyć. No i ma tego Waleta w głowie, przez wiele lat żyje z myślą o Walecie, tylko nagle się okazuje, że to nie jest Walet tylko to jest niska karta. No i pytanie, czy na pewno chcesz siedzieć z taką niską kartą przez 20 lat przy stoliku. Istnieje wiele instrumentów służących budowaniu prywatnego, długoterminowego planu emerytalnego. Możesz to robić w różny sposób, możesz pracować z bankami, z TFI, z ubezpieczeniami na życie, z domami maklerskimi, jeżeli Twoje konto będzie rosło wraz z wiekiem, to sprawi to dobrą stronę, jeżeli nie to możesz liczyć tylko na hazard. 

Pobierz transkrypcję w PDF

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję