Pieniądze dają nam szczęście – ale dopiero milion złotych

Poziom

Polacy są raczej dalecy od stwierdzenia, że pieniądze szczęścia nie dają.

Polacy są raczej dalecy od stwierdzenia, że pieniądze szczęścia nie dają. Lubimy fantazjować o tym, co byśmy zrobili z milionem złotych wygranym w Lotto. Dla połowy z nas najlepszą wiadomością dotyczącą finansów byłoby po prostu „trafienie szóstki” – potwierdzają to badania, przeprowadzone na zlecenie Vienna Life.

Jaka kwota uszczęśliwiłaby większość Polaków? Wyniki pokazują, że to okrągły milion złotych – tyle wyniosła mediana w badaniu na reprezentatywnej próbie 509 Polaków. Co ciekawe – na pytanie o to, jak wysoka wygrana sprawiłaby prawdziwą radość kwotę 1 mln zł wskazało 26,6% kobiet i 26,5% mężczyzn. Natomiast co trzeci z nas (33%) do prawdziwego szczęścia potrzebuje więcej niż milion – 23,4% kobiet i 41,6% mężczyzn.

pieniądze dają szczęścieMałą radość i uśmiech na twarzy wywołałby wśród Polaków niespodziewany zastrzyk finansowy w wysokości
20 000 zł.

Nie licz na cud

Pieniądze są dla Polaków ważne. Marzymy o nich, ponieważ mogą one rozwiązać wiele bieżących problemów czy umożliwić realizację planów. Ale częściej liczymy na cud – na spadek czy wielką wygraną – zamiast wziąć sprawy w swoje ręce.

Tymczasem przy odrobinie dyscypliny finansowej i mądrych wyborach zakupowych każdy z nas jest w stanie oszczędzać co miesiąc pewne kwoty. Nie ma sum właściwych czy niewłaściwych – powinniśmy odkładać tyle, aby nie ucierpiał na tym nasz domowy budżet. Od nas zależy, czy to będzie 20 zł, czy 500 zł. Zakładając jednak, że co miesiąc wrzucalibyśmy do skarbonki tę wyższą sumę, to już po roku mielibyśmy 6 000 zł, a po 10 latach – 60 000 zł. Natomiast lokując je w odpowiednim produkcie inwestycyjnym moglibyśmy dodatkowo do tych 60 000 zł wypracować całkiem pokaźny zysk.

Prezentowane wyniki pochodzą z badania „Co cieszy Polaków”, przeprowadzonego w sierpniu 2017 na reprezentatywnej próbie 509 polskich Internautów w wieku 15-64 lata, zrealizowane przez IMAS International dla Vienna Life.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję