Plan finansowy - film

Poziom

Sprawdź najnowszy film Dominiki Nawrockiej! 

link_video

Dominika Nawrocka – Plan finansowy (film)

Zanim rzucisz się na głęboką finansową wodę, zachęcam Cię do tego, abyś przygotował trzy warianty swojego planu finansowego bardzo ściśle powiązanego z Twoim planem na całe życie. Zapraszam Cię do obejrzenia całego wideo na ten temat.

  • Plan numer 1, czyli plan finansowy na Twoje bezpieczne życie: jest to sytuacja, że masz zabezpieczony codzienny byt, czyli masz stałe źródło dochodów, stały przypływ gotówki, a także pewną już poduszkę finansową, dzięki której właśnie Twoje życie jest, można powiedzieć w jakimś sensie, bezpieczne, bo jest zabezpieczone finansowo. Aby przygotować taki plan potrzebujesz dwóch kluczowych informacji: pierwsza to Twoje miesięczne koszty, czyli wszystkie wydatki, które ponosisz w związku z życiem, z bieżącym utrzymaniem. Druga ważna informacja do skonstruowania tego planu finansowego to są Twoje źródła przychodów, jeżeli już masz zgromadzoną pewną kwotę pieniędzy lub zarabiasz odpowiednio dobrze i wobec niskich stosunkowo kosztów zachęcam Cię do tego, aby te nadwyżki finansowe już zacząć inwestować i w ten oto sposób przygotowywać się do drugiego wariantu i kolejnego kroku w rozwoju Twoich finansów i też Twojego życia w związku z tym, czyli do planu finansowego na zamożne i wygodne życie.
  • Krok 2, to przygotowanie planu na wygodne, zamożne życie. Bardzo często spotykam się z tym, że nie wiemy jak moglibyśmy żyć inaczej niż żyjemy aktualnie. Pokazanie Ci tego planu finansowego w takim szerokim trójstopniowym właśnie kontekście ma za zadanie uświadomić Ci, że Twoja bieżąca sytuacja to nie jest maksimum tego, co możesz osiągnąć. Aby móc żyć inaczej, żeby móc żyć wygodniej, zamożniej, potrzebujesz do tego oczywiście pieniędzy, dlatego w pierwszej kolejności zdefiniuj i oszacuj ile chciałbyś mieć miesięcznie pieniędzy do tego, żeby właśnie żyć w sposób wygodny i zamożny, jeśli nie wiesz, rozejrzyj się wokoło, znajdź inspiracje, popytaj „po ludziach” i w ten sposób określ swoje nowe cele finansowe i co ważne dopasuj do tego swój, już dobrze, coraz lepiej przygotowywany plan inwestycyjny, ponieważ Twoje zarobki z pracy nie będą już w tym przypadku wystarczające.
  • Krok 3, czyli przygotowanie planu finansowego na bogate życie. Co znaczy „bogate życie”? To już jest prawdziwy Mount Everest, bardzo często w ogóle nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jak możemy żyć w sposób bogaty – czy to są samoloty, pałace, co to właściwie jest? To jest naprawdę wyzwanie, żeby zdefiniować i znowu oszacować kwotowo tą wersję swojego życia co nie znaczy, że wcale tego nie należy zrobić czy tego wyzwania nie podjąć. Zachęcam Cię do tego, abyś rozejrzał się wokoło tak jak poprzednio i podjął wyzwanie oszacowania kwot w skali miesiąca, ale też w skali długoterminowej, tego ile potrzebujesz żeby móc żyć naprawdę na takim bardzo wysokim poziomie. Co jest ważne, to jest to, że abyś dołączył do tego planu całe swoje życie, bo co w sytuacji, gdy będziesz już naprawdę mieć tak dużo pieniędzy, że nie musisz rano wstawać i iść do pracy, co zrobisz z tym czasem? Co zrobisz z tym odzyskanym dniem, co zrobisz, gdy się obudzisz i nie musisz wstać i wsiąść do samochodu i pojechać właśnie do tej pracy. Co wtedy będzie napędzało Cię do działania, co będzie dawało motywację Twojemu życiu, jaką misję będziesz wtedy realizować? Dlatego tak bardzo mocno podkreślam, że z planem finansowym powinniśmy mieć połączone plany na nasze życie. Zachęcam Cię do przeczytania artykułu na ten temat na stronie viem.pl, tam znajdziesz jeszcze dużo, dużo więcej ciekawych podpowiedzi jak przygotować się do zbudowania i zaplanowania swojej finansowej i życiowej przyszłości.

Pozdrawiam ciepło,

Dominika Nawrocka

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję