Planowanie sukcesji majątku - film

Poziom

Jak zabezpieczyć sytuację firmy i rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń

https://youtu.be/3G7XfSwNLpc

Planowanie sukcesji majątku

Na co dzień stykamy się  z wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami. Jedną  takich sytuacji, których nikt nigdy nie przewiduje i na nie nie czeka jest śmierć osób kluczowych, czy to  w naszej rodzinie, czy w naszej firmie. Proszę sobie wyobrazić sytuację małżeństwa, gdzie mamy pana w wieku lat 36, panią w wieku lat 30. Pan jest wspólnikiem w spółce cywilnej, dwuosobowej. Osiąga miesięczny dochód na poziomie mniej więcej 8 tysięcy złotych, pani pracuje na etacie, osiągając miesięczny dochód na poziomie około 4 tysięcy złotych netto. Ci państwo mają dziecko, które ma obecnie 6 lat, przy czym pan ma również za sobą jeszcze jeden związek, z którego ma kolejne dziecko, które ma lat 11. Majątek tych państwa to jest ich mieszkanie, warte mniej więcej 600 tysięcy złotych, na to mieszkanie mają zaciągnięty kredyt na poziomie około 400 tysięcy złotych, ich pozostały majątek to jest kwota około 200 tysięcy złotych. Jeżeli tego pana zabraknie na tym świecie, od strony finansowej niewątpliwie mamy dług, mamy zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego. Podstawowe pytanie, w jaki sposób zachowa się bank i czy tej pani wystarczy zdolności kredytowej, żeby to zobowiązanie dalej spłacać. Biorąc pod uwagę dysproporcję w dochodach, może się okazać, że to zobowiązanie zostanie wypowiedziane. Podstawowym rozwiązaniem tego problemu byłoby oczywiście zabezpieczenie finansowe na poziomie około 400 tysięcy złotych. Pani zostaje z majątkiem, który podlega dziedziczeniu na zasadach ustawowych, co oznacza, że ten majątek w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej pęka na pół - połowa jest jej, połowa jest masą spadkową. Z tej połowy majątku pani dziedziczy 1/3, 1/3 dziedziczy ich wspólne dziecko, 1/3 dziedziczy dziecko tego pana z poprzedniej relacji. Co to oznacza? Po pierwsze - mamy na tym majątku osoby małoletnie, czyli każda czynność, która przekracza zwykły zarząd, wymaga zgody sądu rodzinnego i opiekuńczego, sąd ją albo wyrazi albo nie. Po drugie – opiekunką prawną drugiego dziecka pozostaje była partnerka tego pana. Pytanie czy te dwie panie będą w stanie się w jakikolwiek sposób między sobą dogadać. Najprostsze rozwiązanie w tej sytuacji to jest dobrze skonstruowany testament, który w pierwszym rzędzie powoła do dziedziczenia po tym panu jego małżonkę. Czyli kumulujemy zarządzanie majątkiem w jednych rękach, które są pełnoletnie i będzie to osoba, która będzie w stanie zarządzać majątkiem w sposób pełny. Poważny problem ma również wspólnik tego pana. W momencie śmierci ta spółka cywilna przestaje istnieć – kluczowe dla tej sytuacji będzie również rozwiązanie prawne, które doprowadzi do nieśmiertelności tego podmiotu, czyli przekształcenie tej spółki w inną formę prawną, która wytrzyma śmierć tego człowieka. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak prostymi narzędziami prawnymi i finansowymi możemy zapobiec tym problemom, trzeba tylko zawczasu o tym pomyśleć. 

Pobierz transkrypcję w PDF

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję