Planujesz założyć firmę? Zapoznaj się z rodzajami faktur

Poziom

Faktura  to najważniejszy dokument handlowy, z jakim przyjdzie się zmierzyć każdemu, kto myśli o założeniu własnej firmy.

Dla przedsiębiorcy jest czymś tak naturalnym, jak oddychanie. Na jej podstawie dokumentuje się sprzedaż, jak i zakup towarów i usług. Faktura, bo o niej mowa, to najważniejszy dokument handlowy, z jakim przyjdzie się zmierzyć każdemu, kto myśli o założeniu własnej firmy.

Faktury – co musisz wiedzieć?

W świecie biznesu faktury są najpopularniejszym dokumentem handlowym i mogą przyjmować postać papierową lub elektroniczną. Wyróżnić można wiele rodzajów faktur, a to, którą z nich się posłużymy, nie zależy od nas, a od danych, które się na niej znajdują. Faktury wystawia się w co najmniej dwóch egzemplarzach. Pierwszy z nich trafia do nabywcy, drugi musi zachować w swojej dokumentacji podatnik.

Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy towaru lub usług. Od kilku lat muszą to robić również firmy zwolnione z podatku VAT, które wcześniej wszystkie swoje transakcje dokumentowały za pomocą zwykłych rachunków. Co jest warunkiem wystawienia takiej faktury? Nabywca musi wysunąć prośbę o wystawienie dokumentu w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca dostawy towaru bądź uiszczenia zapłaty lub zaliczki.

Najpopularniejsze rodzaje faktur

Przedsiębiorca może się spotkać z aż 10 różnymi rodzajami faktur, my jednak skupimy się na trzech, które są najpopularniejsze i najczęściej stosowane do dokumentowania transakcji pomiędzy firmą a nabywcą.

Faktura zwykła — jest to bez wątpienia najpopularniejszy i najbardziej znany rodzaj tego dokumentu. Potwierdza on sprzedaż towaru lub wykonanie usługi i jest wystawiany jedynie przez przedsiębiorców. Standardowa faktura powinna zostać wystawiona nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca i musi zawierać:

 • datę wystawienia,
 • dane podatnika i nabywcy, w tym numery NIP,
 • nazwę oraz rodzaj towaru/usługi, a także ilość dostarczanych dóbr,
 • wartość netto, stawkę VAT i wartość brutto.

Faktura zaliczkowa — jej głównym celem jest dokumentacja zaliczek i zadatków otrzymanych przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru. Na jej popularność wśród przedsiębiorców wpływa fakt, że zabezpiecza ona całą transakcję, a także pokrywa koszty, które się z nią wiążą. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15 dnia miesiąca, po którym otrzymano całość lub też część pieniędzy od nabywcy. Co ciekawe, tej formie dokumentacji nie podlegają transakcje dotyczące:

 • ochrony osób i mienia,
 • obsługi prawnej i biurowej,
 • najmu, dzierżawy i leasingu,
 • usług telekomunikacyjnych,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Faktura korygująca – jest wystawiana przez przedsiębiorcę w sytuacji popełnienia błędu lub w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do wcześniejszej faktury. Skorygowany dokument musi zawierać określenie „faktura korygująca” bądź „korekta”, a także przyczynę wprowadzenia zmian. Sytuacje, w których należy wystawić fakturę korygującą, określa ustawa o podatku VAT, a zaliczyć do nich można m.in.:

 • oddanie nabywcy całości lub części zapłaty,
 • zwrócenie podatnikowi towarów i opakowań,
 • udzielenie rabatu,
 • stwierdzenie pomyłki w cenie lub stawce.

Faktury to chleb powszedni dla wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli myślisz nad założeniem własnej działalności, niezbędne jest poznanie podstaw na ich temat. Dzięki temu poruszanie się po oceanie biznesowych możliwości będzie prostsze i bezpieczniejsze, a także oszczędzi Ci sporo czasu i nerwów. Pierwszy krok nie jest łatwy, lecz niezbędny, żeby w pełni rozwinąć skrzydła i osiągnąć sukces.

Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rodzaje-faktur-w-obrocie-gospodarczym

https://www.infakt.pl/blog/rodzaje-faktur-ktore-powinno-sie-znac/

http://www.inetus.pl/2015/06/rodzaje-faktur-ktore-trzeba-znac/

https://www.infakt.pl/blog/10-rodzajow-faktur-dostepnych-w-obrocie-gospodarczym/

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję