Podatek od wynajmu mieszkania. Rozliczamy krok po kroku.

Poziom

Wynajmujesz mieszkanie? W kilku krokach wyjaśnimy, jakie masz możliwości i co musisz zrobić, żeby nie mieć kłopotów z Urzędem Skarbowym.

Wynajmujesz mieszkanie? A może właśnie się nad tym zastanawiasz? Niestety sytuacji nie ułatwia „papierologia”. W kilku krokach wyjaśnimy, jakie masz możliwości i co musisz zrobić, żeby nie mieć kłopotów z Urzędem Skarbowym.

Krok 1 – Twoja decyzja – wybór opodatkowania

Niewątpliwym plusem wynajmu mieszkania jest to, że decyzja o formie opodatkowania należy do Ciebie. Przemyśl więc dokładnie sprawę. Istnieją trzy metody opodatkowania przychodów z najmu.

 • Na zasadach ogólnych – stawka 18% i 32%. Obowiązuje zarówno przy wynajmie prywatnym, jak i w ramach założonego przedsiębiorstwa.
 • Liniowo – wg stawki 19%. Ta forma dotyczy założonych do tego celu firm.
 • Wg ryczałtu ewidencjonalnego – stawka 8,5%. Stosowany do rozliczeń prywatnych.

Oszacuj przychody, które osiągasz z najmu i wybierz tę formę opodatkowania, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza. Pamiętaj, że przychód z najmu można obniżyć o koszty jego uzyskania. Podatek liczy się od kwoty dochodu, czyli już po odliczeniu kosztów.

Krok 2 – Policz koszty

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy:

 • wydatek, który posiada związek z uzyskiwaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów, jakim jest najem,
 • koszty zawarcia umów, zamieszczenia ogłoszeń,
 • zakup mebli i innego wyposażenia,
 • wykończenie mieszkania,
 • usługi podłączania mediów i opłacane abonamenty.

Pamiętaj: zbieraj wszystkie dokumenty, które poświadczają koszty. Na każdym powinny znaleźć się wszystkie Twoje dane: imię, nazwisko, adres, jak również dane osoby, na której rzecz poniosłeś określony koszt w określonej dacie. Takie informacje powinieneś przechowywać przez 5 lat. Wszelkie paragony czy potwierdzenia z karty płatniczej nie są wystarczającym dokumentem.

UWAGA: podwyższenie kosztów spowoduje zmniejszenie dochodu i tym samym mniejszy podatek. Gdy rozliczasz się ryczałtem, opodatkowaniu podlega przychód.

Krok 3 – Zasady ogólne, podatek liniowy czy ryczałt? Potrzebne dokumenty i rodzaje składanych oświadczeń

Na powyższe pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Każda z form opodatkowania ma swoje zalety i wady. Ważne, żebyś w odpowiednim terminie złożył potrzebne dokumenty.

Do 20. stycznia w Urzędzie Skarbowym należy złożyć:

 • oświadczenie wyboru formy opodatkowania,
 • jeśli decydujesz się na ryczałt, oświadczenie dotyczące kwartalnego rozliczenia ryczałtu,
 • jeśli wynajmowana nieruchomość jest współwłasnością małżeńską, oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów/dochodów przez jednego ze współmałżonków.

Zasady zryczałtowane

 • W tym wypadku składasz deklarację PIT-28.
 • Uzyskanych przychodów z najmu nie sumujesz z pozostałymi zarobkami.
 • Obowiązuje Cię stawka 8,5%.
 • Wybierasz, czy będziesz rozliczać się miesięcznie czy kwartalnie. UWAGA: druga opcja jest możliwa jedynie, gdy osiągnięte przez Ciebie przychody nie przekroczyły w poprzednim roku 25 tys. Euro.
 • Brak kwoty wolnej od podatku. Mnożysz stawkę podatkową przez kwotę przychodu.

Najem przez firmę – liniowo lub wg skali

 • W przypadku podatku na zasadach ogólnych (wg skali) w Urzędzie Skarbowym składasz PIT 36 z podatkiem wg stawki 18% lub 32%.
 • Jeśli decydujesz się na podatek liniowy, składasz PIT-36L z obowiązującą stawką 19%.
 • Pamiętaj: w przypadku wynajmu nieruchomości na cele biurowe, wypoczynkowe lub rekreacyjne, musisz rozliczyć również podatek VAT.

Krok 4 – Rozliczenie

 • Prowadź własną, uproszczoną księgowość najmu – zbieraj dokumenty z podziałem na lata, a najlepiej miesiące.
 • W odpowiednim PIT-cie, w oparciu o dowody i ewidencję, wypełnij pole „przychód” i „koszty uzyskania”.
 • Czynsz za grudzień z terminem płatności na styczeń, jak również usługi wykonane w grudniu z zapłatą w styczniu stanowią kolejno przychód i koszt stycznia, nie grudnia.
 • Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i prowadzisz wynajem prywatny, który rozliczasz na zasadach ogólnych, zamiast standardowego PIT-37, składasz PIT-36.

Krok 5 – Analiza wynajmu

Po rozliczeniu, przelicz ponownie przychód z wynajmu oraz koszty. Sprawdź, jaki podatek zapłaciłeś i zastanów się, czy w przypadku wyboru innej formy opodatkowania, nie zapłacisz mniej. Jeśli tak, do 20. stycznia kolejnego roku, możesz w Urzędzie Skarbowym dokonać zmiany.

Właśnie poznałeś 5 kroków rozliczania podatku od wynajmu. Na pewno nie wyczerpaliśmy wszystkich Twoich wątpliwości, bo niestety formalności w naszym kraju są zawiłe i często ulegają zmianom. Jeśli jednak zapamiętasz tych kilka zasad, na pewno będzie Ci łatwiej, a i „papierologia” może nie będzie już takim koszmarem.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję