Polacy nie słyną z oszczędzania

Poziom

Rozmowa z dr Joanna Rudzińską-Wojciechowską, ekspertką w zakresie psychologii ekonomicznej, Akademia im. Leona Koźmińskiego.

Oszczędzanie, wedle wielu opinii, nie jest naszą silną stroną, zwłaszcza jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe na starość. Jak w tym kontekście wypada konfrontacja Polaka z Europejczykiem?

Niestety w tej obiegowej opinii jest wiele prawdy. Polska od lat utrzymuje się w grupie krajów europejskich, których obywatele odkładają najmniej pieniędzy na przyszłość. Miejsce „w ogonie” nie dziwi, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że regularnie odkłada pieniądze mniej niż 15 proc. Polaków, a konkretnie z myślą o emeryturze – mniej niż 10 procent.

Jak Polacy zazwyczaj postrzegają swoją przyszłość w sensie materialnym? Na przykład w perspektywie kilku dekad, kiedy zakończą aktywność zawodową i przejdą na emeryturę.

Polacy zapytani o to, jak planują spędzić czas na emeryturze, mówią o podróżach, realizacji hobby czy pomocy – także finansowej – swoim dzieciom i wnukom. Jednocześnie większość Polaków nie ma złudzeń co do tego, że po przejściu na emeryturę będzie mogła prowadzić życie na zadowalającym ich poziomie, korzystając wyłącznie z pieniędzy, które otrzyma z ZUS. Paradoksalnie jednak ambitne plany, połączone ze świadomością, że pieniędzy otrzymywanych od państwa może nie wystarczyć nawet na podstawowe potrzeby, wcale nie skłaniają Polaków do odkładania pieniędzy z myślą o emeryturze.
Dodatkowo, Polacy mylą się często co do tego, jak długo będą żyć na emeryturze – zdaniem większości będzie to tylko kilka lat. Tymczasem, jak podaje ZUS, przeciętny emeryt w Polsce pobiera świadczenie 18 lat! To naprawdę znaczna część naszego życia i dobrze byłoby zadbać, by upłynęła ona we względnym spokoju i wygodzie.

Czy postawy i myślenie młodych znacząco różni się od dojrzałych i starszych pokoleń w kontekście godnej emerytury?

Osoby młodsze zwykle postrzegają emeryturę jako bardzo odległą, uważając, że mają jeszcze dużo czasu, by się zająć tym tematem. Wyobrażają sobie ten okres życia jako czas na odpoczynek, podróże i realizację hobby. Im dalej od emerytury, tym bardziej optymistyczne wyobrażenia na temat jej przewidywanej wysokości.

Z wiekiem mamy coraz mniej złudzeń co do poziomu życia, na który będzie można sobie pozwolić, bazując wyłącznie na świadczeniach wypłacanych przez państwo. Tymczasem rozpoczęcie oszczędzania właśnie wtedy, kiedy do emerytury pozostało jeszcze wiele czasu, pozwala na w miarę niekłopotliwe zgromadzenie środków na ten okres życia.

Patrząc na problem oszczędzania szerzej: czy niechęć Polaków dotyczy także oszczędzania na inne dalekosiężne cele?

Ne powiedziałabym, że Polacy czują niechęć do oszczędzania. Przecież większość z nas jest świadoma, że powinno się oszczędzać. Duża część Polaków stara się to robić i od czasu do czasu odkłada środki na bliższą lub dalsza przyszłość. Kłopot polega na tym, że tylko niewielkiej liczbie osób udaje się oszczędzać pieniądze w sposób planowy i regularny.
Porównałabym tę sytuację do zdrowego odżywiania się. To, że większość z nas nie je zbyt zdrowo, prawdopodobnie nie wynika z niechęci do zdrowego jedzenia, tylko ze słabości do jedzenia, które zdrowe nie jest. Podjęcie wyzwania zdrowego odżywiania wymaga pewnych wyrzeczeń, wysiłku, namysłu, planowania i analizy dotychczasowych nawyków, a także zmiany przyzwyczajeń. Przejęcie kontroli finansowej nad własnym życiem również wymaga podobnych działań.

W odróżnieniu od wielu społeczeństw europejskich chętnie kupujemy nieruchomości na kredyt. Czy są one nadal przez Polaków postrzegane jako inwestycja na przyszłość?

Z wielu raportów wynika, że inwestowanie w nieruchomości faktycznie postrzegane jest jako jeden z najlepszych sposobów gromadzenia środków na emeryturę. Nie jest jednak jasne, czy opinia ta dotyczy nieruchomości kupowanych na kredyt czy za posiadane już środki.

Dziękujemy za rozmowę.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję