Postępy cięcia produkcji ropy w OPEC

Poziom

Po słabym początku bieżącego tygodnia, notowania ropy naftowej odbiły w górę. 

Po słabym początku bieżącego tygodnia, notowania ropy naftowej odbiły w górę. Mocna zwyżka miała miejsce zwłaszcza wczoraj, kiedy to cena zarówno europejskiego gatunku ropy Brent, jak i amerykańskiej ropy WTI, zwyżkowały o wyraźnie ponad 2%. 

W przypadku ropy Brent, oznaczało to wyjście z powrotem ponad poziom 52 USD za baryłkę, docierając do okolic 52,60 USD za baryłkę. Z kolei notowania ropy WTI sięgnęły wczoraj poziomu 49,60 USD za baryłkę. Naturalnie w przypadku tych ostatnich, najbliższym istotnym oporem jest psychologiczna bariera 50 USD za baryłkę.

Notowania cen ropy BRENT, YTD, źródło: Teletrader.com

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: Teletrader.com

Stronę popytową na rynku ropy naftowej wczoraj wsparły informacje napływające z OPEC. Według nieoficjalnych danych, w marcu już po praz trzeci z rzędu produkcja ropy w krajach zrzeszonych w tej organizacji spadła. Oznacza to oczywiście coraz lepsze dopasowanie się państw kartelu do narzuconych im w listopadzie nowych limitów produkcji. 

Największy spadek produkcji w marcu dotyczył Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które wcześniej ociągały się z cięciem wydobycia dużo bardziej niż inne kraje regionu, takie jak Arabia Saudyjska czy Kuwejt. Emirackie władze obiecały także, że w kolejnych miesiącach będą bardziej skrupulatnie dopasowywać się do limitów produkcji niż wcześniej.

Informacje te pozytywnie wpływają na ceny ropy naftowej w krótkoterminowej perspektywie, ale aby cena tego surowca mogła powrócić do średnio- i długoterminowych wzrostów, konieczne będą bardziej gruntowne zmiany na rynku ropy naftowej. Ze względu na rosnącą produkcję ropy w Stanach Zjednoczonych, walka OPEC z globalną nadwyżką tego surowca traci na skuteczności. 

Kartel prawdopodobnie będzie więc musiał przedłużyć okres obowiązywania limitów produkcji na kolejne pół roku, aby wesprzeć notowania ropy na światowym rynku. Taki scenariusz jest prawdopodobny, ale jeszcze nie jest on przesądzony – decyzja dotycząca możliwego przedłużenia porozumienia może zapaść jednak już do końca kwietnia. 

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.03.30

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję