Powell i Trump podcinają skrzydła wzrostom na rynkach akcji

Poziom

Luty zakończył się tak samo jak się zaczął – spadkami najważniejszych indeksów giełdowych na świecie.

Luty zakończył się tak samo jak się zaczął – spadkami najważniejszych indeksów giełdowych na świecie. Przyczyną spadków w minionym tygodniu najpierw był Jerome Powell, a później oliwy do ognia dolał prezydent USA Donald Trump. We wtorek Jerome Powell, nowy szef Fed, przemawiał przed Kongresem na temat kondycji gospodarki Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że oczekuje solidnej koniunktury rynkowej oraz zwyżkującej inflacji co siłą rzeczy zostało odebrane jastrzębio wpływając na umocnienie dolara, wzrost rentowności obligacji amerykańskich oraz spadki na giełdach. W drugiej części tygodnia zapowiedzi Donalda Trumpa na temat wprowadzenia podwyższonych ceł na import stali i aluminium spotęgowały niepewność na rynkach. Dodatkowym elementem ryzyka były weekendowe wybory parlamentarne we Włoszech oraz głosowanie dot. koalicji w Niemczech.

Na GPW w Warszawie również dominował kolor czerwony. Indeks szerokiego rynku WIG w skali tygodnia stracił -3,33%, indeks największych spółek WIG20 zniżkował -3,82%, a indeksy mniejszych i średnich spółek sWIG80 i mWIG40 spadły o odpowiednio -1,49% i -3,00%.

W dalszym ciągu dobre wyniki osiągają fundusze gotówkowe i pieniężne Superfund. Od początku roku Superfund Płynnościowy uzyskał 0,87%, a Superfund Pieniężny 0,89% stopy zwrotu, co pozycjonuje fundusze w czołówce grupy porównawczej. Dodatkowo, daje to nadzieję na kolejny bardzo dobry roczny rezultat.

W tym tygodniu w Polsce odbędzie się posiedzenie RPP. W środę Rada podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Na globalnych rynkach najważniejsze wydarzenia będą mieć miejsce w czwartek oraz piątek. W czwartek zakończy się posiedzenie Rady Prezesów EBC, a w piątek opublikowane zostaną amerykańskie payrollsy – czyli dane z rynku pracy.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję