Praca na etacie i własna działalność?

Poziom

Prowadzenie własnej działalności oraz łączenie jej z zatrudnieniem na etacie jest bardzo dobrym sposobem na zwiększenie dochodów oraz własny rozwój.

Prowadzenie własnej działalności oraz łączenie jej z zatrudnieniem na etacie jest bardzo dobrym sposobem na zwiększenie dochodów oraz własny rozwój. Należy jednak uważać, aby nie wejść w konflikt interesów z pracodawcą lub podpaść urzędom. Na co należy zwrócić uwagę decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej równocześnie z zatrudnieniem na etacie? Podpowiadamy poniżej.

Sprawdź umowę o pracę

Decyzja o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej równolegle z zatrudnieniem na etat najczęściej podejmowana jest już po podpisaniu umowy o pracę. Dlatego też, aby nie narobić sobie kłopotów, należy dokładnie przestudiować podpisaną umowę. Być może znajdują się w niej zapisy zakazujące podejmowania innego rodzaju zatrudnienia. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy planowana działalność gospodarcza będzie pokrywała się zakresem prowadzonych działań z obowiązkami wykonywanymi w firmie. Klauzula o zakazie konkurencji jest skutecznym orężem w walce z nieuczciwymi pracownikami, którzy „podbierają” firmie klientów. Realizacja klauzuli może ponieść za sobą dotkliwe konsekwencje, poczynając od zwolnienia z pracy, na wysokich karach finansowych kończąc. Należy również pamiętać, że karami mogą być obarczeni pracownicy nie posiadający takiej klauzuli w umowie. Pracodawca może powołać się na przepisy ogólne, dotyczące konkurencji na rynku. Nawet jeśli zapisu o zakazie konkurencji nie ma w umowie, należy pamiętać, że Kodeks Pracy mówi o lojalności wobec pracodawcy. Planując zatem rozpoczęcie pracy na własny rachunek równolegle z zatrudnieniem na etat, warto porozmawiać z pracodawcą i porozumieć się, a także skonsultować swoje plany z prawnikiem.

Plusy i minusy równoległej z zatrudnieniem działalności gospodarczej

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie działalności gospodarczej będąc jednocześnie zatrudnionym na etat, musisz pamiętać, że żaden pracodawca nie wyrazi zgody na wykorzystywanie czasu pracy na wykonywanie zadań związanych z działalnością. Musisz zatem dokładnie rozplanować swój czas pracy, aby nadmiar pracy nie był zbytnio przytłaczający. Z równoległej pracy na etacie i na własny rachunek wynika jednak wiele korzyści. Najważniejsze z nich to zdecydowanie:

  • Niskie składki z działalności – a w rzeczywistości konieczność opłacania jedynie składki zdrowotnej (przy założeniu, że uzyskujesz wynagrodzenie z tytułu etatu w wysokości co najmniej minimalnej krajowej). Składki społeczne z tytułu prowadzenia działalności są w tym przypadku dobrowolne.
  • Składkę zdrowotną opłacaną z tytułu działalności gospodarczej można odliczyć od umowy o pracę. Jest to niezwykle istotne w przypadku, gdy Twoja działalność nie przynosi dochodów – ustawa mówi bowiem, że dozwolone jest odejmowanie składki zdrowotnej od podatku z różnych źródeł.
  • Staż pracy – w przypadku, gdy prowadzimy działalność gospodarczą nasz staż pracy nie jest de facto naliczany. Wynika to z faktu, że na działalności gospodarczej nie jesteśmy zatrudnieni, a jedynie współpracujemy z innymi. Równoczesne z prowadzeniem działalności zatrudnienie na etacie powoduje wliczenie tego czasu do stażu pracy.

To najważniejsze plusy łączenia zatrudnienia z własną działalnością gospodarczą. A czy są jakieś minusy? Poza możliwością kłopotów wynikających z zakazu konkurencji musimy pamiętać o najważniejszych kwestiach:

  • Chorobowe – zasiłek chorobowy można pobierać jedynie z jednego źródła – od pracodawcy, jednak urlop zdrowotny obowiązuje oba filary zatrudnienia. Jeżeli otrzymałeś od lekarza L4, nie możesz w tym czasie prowadzić żadnych działań na rzecz własnej działalności gospodarczej.
  • Podatek liniowy – łącząc samozatrudnienie z etatem ze zbieżnym zakresem obowiązków powoduje utratę możliwości opodatkowania w formie podatku linowego.

Czy warto łączyć etat z działalnością gospodarczą?

Z pewnością dla wielu równoległe z zatrudnieniem na etat prowadzenie własnej działalności jest ciekawą opcją. Nie ma oficjalnych przeciwskazań dla takiego zarobkowania, jednak koniecznie musimy pamiętać o tym, aby rozdzielić działania związane z pracą na etat od tych związanych z działalnością gospodarczą, zarówno pod względem wykonywanych czynności, jak i czasu na nie przeznaczanego.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję