Prywatna emerytura - luksus czy konieczność?

Poziom

Wyobraźmy sobie sytuację, że żyjemy w kraju, gdzie każdy obywatel ma tzw. prywatną emeryturę, czyli osobiste świadczenia, które wynikają z wcześniejszych oszczędności czy inwestycji. Dodatkowo każdy z obywateli wie, że jeśli nie chce zasilić szeregów biednych staruszków, to już w młodości musi zarabiać i odkładać, a potem inwestować. Czy ta bajka ma szansę na ziszczenie?

Dostępne badania mówią, że Polacy bardzo pesymistycznie podchodzą do kwestii emerytury w swoim życiu. Trudno się dziwić, skoro państwowe zabezpieczenia emerytalne nie nastrajają optymizmem, co wymaga od obywatela zwiększenia osobistych działań. A to już jest trudne, wymagające i wręcz przerażające. Stąd tak niskie zainteresowanie tematem i odsuwanie go w bliżej nieokreśloną przyszłość.

Niemniej jednak wystarczy się przyjrzeć licznym możliwościom rynkowym, aby złagodzić ten przerażający obraz konieczności budowania swojej prywatnej emerytury. Naprawdę jest z czego wybierać. Dostępne obecnie możliwości dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego można sprawnie podzielić na te z preferencjami podatkowymi i te bez takich preferencji. Oczywiście tych pierwszych jest mniej, więc tym bardziej warto z nich skorzystać.

Dobrowolne rozwiązania emerytalne z preferencjami podatkowymi:

  • rozwiązania grupowe, takie jak Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
  • indywidualne: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

W obu przypadkach korzyści z tych rozwiązań emerytalnych to tzw. oszczędzanie z góry (konieczność zapłaty składki), profesjonalna alokacja środków i utrudnienie we wcześniejszej wypłacie zgromadzonego kapitału. W przypadku PPK i PPE dodatkowe środki dorzucą jeszcze pracodawca i państwo. Wszystko to daje większe szanse na dotarcie do celu, czyli możliwość skorzystania ze środków zgodnie z zamiarem, w jakim zostały zgromadzone, a więc dopiero podczas emerytury. Oczywiście to nie rozwiązuje całkowicie kwestii uzupełnienia luki emerytalnej pozostawionej nam przez ZUS, ale pozwala powoli się do tego zbliżyć.

Dobrowolne rozwiązania emerytalne bez preferencji podatkowych:

  • rozwiązania celowe: produkty ubezpieczeniowe i uwalniające kapitał,
  • rozwiązania dodatkowe: inwestycje finansowe, inwestycje rzeczowe (np. nieruchomości), inwestycje niematerialne (np. biznes).

Rozwiązania dodatkowe to te wszystkie działania, które podejmujemy samodzielnie w celu zabezpieczenia swojej finansowej przyszłości. Może to być inwestowanie pieniędzy np. w instrumenty finansowe, nieruchomości i wszystko to, co ma nam w perspektywie długoterminowej przynieść zysk. Opracowanie takiej strategii wymaga przede wszystkim zaangażowania i następnie działania. Wiem dobrze, że jeśli się wie, dokąd się chce dopłynąć, to reszta jest już kwestią czasu. Zatem tak, bajka ma szansę się ziścić, jeśli tylko będziemy tego chcieli. Inaczej pozostanie jedynie bajką, którą ktoś nam tylko opowie. Jak wolisz?

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję