Przegląd rynków wschodzących

Poziom

W październiku światowe rynki akcji notowały spadki pod wpływem utrzymujących się obaw dotyczących wzrostu gospodarczego na świecie oraz czasu ewentualnego podwyższenia stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną (Fed), a także w związku z niepewnością co do wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

 

 Informacje ogólne

W październiku światowe rynki akcji notowały spadki pod wpływem utrzymujących się obaw dotyczących wzrostu gospodarczego na świecie oraz czasu ewentualnego podwyższenia stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną (Fed), a także w związku z niepewnością co do wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jastrzębia retoryka przedstawicieli Fedu połączona z nadspodziewanie dobrymi danymi o wzroście PKB (produktu krajowego brutto) w Stanach Zjednoczonych za trzeci kwartał oznacza rosnące prawdopodobieństwo podwyżek stóp w grudniu. Rynki wschodzące poszły lekko w górę, wypracowując lepsze wyniki na tle rynków rozwiniętych przez piąty miesiąc z rzędu. Indeks MSCI Emerging Markets (EM) Index wypracował zwrot na poziomie 0,2%, podczas gdy indeks MSCI World Index zanotował spadek o 1,9% (w obydwu przypadkach w USD).

Rynki w Ameryce Łacińskiej osiągały lepsze wyniki na tle rynków światowych, a Brazylia zakończyła miesiąc z dwucyfrową stopą zwrotu. Solidne zwroty wypracowały także Chile i Meksyk. Nastroje inwestorów w Brazylii poprawiały się pod wpływem nadziei na ekonomiczne i polityczne reformy nowego prezydenta oraz jego optymistycznych oczekiwań, że brazylijska gospodarka może zacząć notować odbicie już w czwartym kwartale 2016 r. Korzystny wpływ miała także pierwsza od czterech lat obniżka stóp procentowych przez bank centralny, której celem była stymulacja wzrostu gospodarczego. Dobrym wynikom akcji spółek meksykańskich sprzyjało umocnienie się peso, które było w dużej mierze wynikiem zmian wyników sondaży dotyczących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, natomiast korzystne zmiany polityczne i napawające optymizmem dane makroekonomiczne miały pozytywny wpływ na rynek chilijski. Z kolei Kolumbia i Peru radziły sobie słabiej i zakończyły październik na minusie. Niekorzystny wpływ na kursy akcji miały niskie ceny ropy naftowej oraz odrzucenie porozumienia pokojowego pomiędzy rządem a Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC).

W Azji wyjątkowo słabe wyniki notowały Singapur, Korea Południowa, Filipiny i Tajlandia. Singapur odczuwał konsekwencje osłabienia waluty i rozczarowujących danych o wzroście gospodarczym za trzeci kwartał. W Korei Południowej won tracił na wartości, a prognoza wzrostu PKB na 2017 r. została obniżona. Decyzja Samsung Electronics o trwałym wycofaniu ze sprzedaży smartfonów Galaxy Note 7 także odbiła się na sentymencie rynkowym. Negatywny wpływ na rynek na Filipinach miała retoryka prezydenta Duterte. Prezydent odwiedził Chiny, a wizyta ta zaowocowała pozyskaniem zobowiązań inwestycyjnych. Rynek w Tajlandii odczuł poważne konsekwencje śmierci tamtejszego monarchy; rząd ogłosił roczną żałobę narodową. Z kolei Tajwan nie poddał się powszechnemu w regionie trendowi spadkowemu i wypracował dodatni zwrot, po części dzięki solidnym wynikom spółek z sektora technologii informatycznych za trzeci kwartał.

Rynki środkowoeuropejskie, w tym Węgry, Czechy i Polska, zanotowały dodatnie stopy zwrotu dzięki dobrej kondycji krajowych gospodarek. Dobra koniunktura w sektorach finansów i energetyki miała korzystny wpływ na rynek rosyjski, natomiast osłabienie liry, problemy geopolityczne oraz wstrzymanie poluzowania ilościowego odbiło się niekorzystnie na kursach akcji spółek tureckich. Pomimo aprecjacji randa, niepewna sytuacja polityczna i obawy przed możliwym obniżeniem ratingu kredytowego przez agencję Standard & Poor’s przełożyły się na spadki na rynku w Republice Południowej Afryki.

Przegląd regionalny

W trzecim kwartale gospodarka Chin zanotowała niezmienną od dwóch kwartałów stopę wzrostu na poziomie 6,7% rok do roku. Korzystny wpływ na wzrost gospodarczy miał wzrost inwestycji w środki trwałe, wydatków rządowych oraz sprzedaży detalicznej. Tempo wzrostu inwestycji w środki trwałe przyspieszyło w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r. do 8,2% rok do roku, w porównaniu z poziomem 8,1% rok do roku w okresie od stycznia do sierpnia. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej wzrosło z 10,6% rok do roku w sierpniu do 10,7% rok do roku we wrześniu.

Wzrost produkcji przemysłowej zwolnił jednak we wrześniu do 6,1% rok do roku, w porównaniu z 6,3% rok do roku w sierpniu. Kluczowym motorem wzrostu w przemyśle nadal była produkcja samochodów; wolumen produkcji zanotował dwucyfrowy wzrost. Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wzrósł z 1,3% rok do roku w sierpniu do 1,9% rok do roku we wrześniu, natomiast ceny producentów wzrosły we wrześniu o 0,1% rok do roku, w porównaniu z sierpniowym spadkiem o 0,8% rok do roku, co oznaczało kres trwającej ponad cztery lata deflacji. Rezerwy walutowe Chin skurczyły się we wrześniu o 18,8 mld USD do 3,2 bln USD. Był to największy miesięczny spadek rezerw od maja.

Według wstępnych danych, w trzecim kwartale wzrost PKB Korei Południowej zwolnił do i tak przewyższającego oczekiwania poziomu 2,7% rok do roku, w porównaniu z poziomem 3,3% rok do roku w kwartale drugim. Bank Korei Południowej skorygował prognozę wzrostu PKB na 2017 r. z 2,9% na 2,8%. Inwestycje i wydatki rządowe rosły w szybszym tempie, natomiast wzrost konsumpcji prywatnej nieco zwolnił. Inwestycje brutto w środki trwałe wzrosły o 5,4% rok do roku głównie pod wpływem wzrostu w sektorze budownictwa o 11,8% rok do roku w trzecim kwartale, konsumpcja rządowa poszła w górę o 4,0% rok do roku, a konsumpcja prywatna wzrosła o 2,6% rok do roku. Bank Korei Południowej utrzymał w październiku referencyjną stopę procentową na rekordowo niskim poziomie 1,25% z myślą o zapewnieniu wsparcia dla ożywienia gospodarczego. Inflacja utrzymała się poniżej celu inflacyjnego na 2016 r. ustalonego przez bank centralny na poziomie 2%. Wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych lekko wzrosła z poziomu 1,2% rok do roku we wrześniu do 1,3% rok do roku w październiku. Według wstępnych danych, obroty w eksporcie poszły w październiku w dół o 3,2% rok do roku do 42,0 mld USD, a import spadł o 5,4% rok do roku do 34,8 mld USD. Nadwyżka handlowa rozszerzyła się do 7,2 mld USD w październiku, w porównaniu z 6,6 mld USD w tym samym miesiącu w roku poprzednim i 6,9 mld USD we wrześniu.

Bank Rezerw Indii nieoczekiwanie obniżył w październiku główną stopę procentową o 25 punktów bazowych (0,25%) do najniższego od listopada 2010 r. poziomu 6,25%. Według indyjskiego banku centralnego, decyzja była zgodna z kierunkiem poluzowanej polityki pieniężnej i miała pomóc w utrzymaniu inflacji w średnio-terminowym docelowym przedziale 2-6% przy jednoczesnym wsparciu wzrostu gospodarczego. Wartość indeksu wzrostu cen konsumpcyjnych spadła z 5,1% rok do roku w sierpniu do najniższego od roku poziomu 4,3% rok do roku we wrześniu. Deficyt handlowy zawęził się we wrześniu o 18,0% rok do roku do 8,3 mld USD, w porównaniu z 10,5 mld USD rok wcześniej. Obroty w eksporcie wzrosły o 4,6% rok do roku do 22,8 mld USD, a import spadł o 2,5% rok do roku do 31,2 mld USD. Mając na celu umocnienie wzajemnych relacji, premier Singapuru Lee Hsien Loong odwiedził Indie, by spotkać się ze swoim odpowiednikiem Narendrą Modim. Podpisano trzy porozumienia o współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i nieruchomości przemysłowych oraz uruchomiono wspólny ośrodek doskonalenia kadr prowadzący szkolenia dla branży turystycznej. Indie były gospodarzem szczytu grupy BRICS; przedstawiciele państw należących do grupy (Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki) podpisali porozumienia dotyczące ułatwień w handlu i finansowania rozwoju.

Sygnały spadku tempa inflacji zapewniły bankowi centralnemu Brazylii większe pole manewru do obniżenia referencyjnej stopy procentowej o 25 punktów bazowych (0,25%) do 14,0%. Była to pierwsza redukcja stóp procentowych od czterech lat, która nastąpiła w czasie, gdy kraj przechodził gospodarczą recesję. Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spadł do 8,5% rok do roku we wrześniu w porównaniu z poziomem 9,0% rok do roku w sierpniu i ostatnim maksimum rzędu 10,7% ze stycznia, utrzymując się jednak powyżej górnego limitu docelowego przedziału banku centralnego (2,5–6,5%). Niższa izba brazylijskiego parlamentu przyjęła proponowaną reformę przewidującą ograniczenie wzrostu wydatków budżetowych do poziomu równego stopie inflacji w okresie najbliższych 20 lat w ramach rządowych działań na rzecz zmniejszenia niemal rekordowo wysokiego deficytu budżetowego. Aby wejść w życie, projekt ustawy musi zostać przyjęty większością trzech piątych parlamentarzystów w powtórnym głosowaniu w niższej izbie parlamentu oraz w dwóch głosowaniach w Senacie. Z myślą o rozszerzeniu wzajemnych relacji z regionalnymi gospodarkami, prezydent Michel Temer odwiedził w październiku Argentynę i Paragwaj.

Ministerstwo Skarbu Republiki Południowej Afryki obniżyło prognozy wzrostu PKB do 0,5% na 2016 r. i do 1,3% na 2017 r. (z odpowiednio 0,9% i 1,7%). Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej nieoczekiwanie spadło w sierpniu do 0,2% rok do roku (w porównaniu ze skorygowanym lipcowym wzrostem rzędu 1,2% rok do roku), w rezultacie presji wywieranej na konsumentów przez takie czynniki jak wysokie zadłużenie, rosnące stopy procentowe i wyższe bezrobocie.

Z kolei produkcja powróciła na ścieżkę wzrostu i powiększyła się nadspodziewanie mocno o 2,2% rok do roku, w porównaniu ze skorygowanym lipcowym spadkiem o 0,3% rok do roku. Inflacja przewyższała górny limit docelowego przedziału banku centralnego (3-6%) w związku z szybszym wzrostem kosztów transportu. Wartość indeksu wzrostu cen konsumpcyjnych poszła w górę z 5,9% rok do roku w sierpniu do 6,1% rok do roku we wrześniu. Inflacja cen żywności wciąż była jednak wysoka i zwyżkowała we wrześniu o 11,3% rok do roku. Saldo wymiany handlowej ponownie wykazało we wrześniu nadwyżkę; eksport wzrósł o 10,1% rok do roku, a import spadł o 6,6% rok do roku.

Bank centralny Rosji utrzymał w październiku główną stopę procentową na poziomie 10%, po wrześniowej obniżce o 50 punktów bazowych (0,5%). Inflacja spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch lat — ceny żywności, nieruchomości mieszkaniowych, usług komunalnych, odzieży, obuwia i transportu rosły w wolniejszym tempie. Wartość indeksu wzrostu cen konsumpcyjnych spadła z poziomu 6,9% rok do roku w sierpniu do 6,4% rok do roku we wrześniu. Nadwyżka handlowa zawęziła się we wrześniu do najniższego od siedmiu lat poziomu 4,9 mld USD, w porównaniu z 8,8 mld USD rok wcześniej i 6,5 mld USD w sierpniu. Eksport spadł w sierpniu o 7,2% rok do roku do 23,3 mld USD, a import wzrósł o 13,0% rok do roku do 18,4 mld USD, notując pierwszy wzrost od grudnia 2013 r. Rząd zatwierdził zwiększenie wydatków federalnych o 5,0 mld USD na 2016 r., a prognozowany deficyt budżetowy w tym roku ma sięgnąć 3,7% PKB. Docelowy deficyt budżetowy na 2017 r. ustalono na 42,9 mld USD lub 3,2% PKB.

Bank centralny Turcji utrzymał w październiku referencyjną stopę procentową na poziomie 7,5%. Ponadto, bank nieoczekiwanie utrzymał także oprocentowanie kredytów overnight na dotychczasowym poziomie 8,25%, po siedmiu miesiącach obniżek z rzędu. Stopa depozytowa overnight również nie uległa zmianie i wynosiła 7,25%. Wartość indeksu wzrostu cen konsumpcyjnych spadła z 8,1% rok do roku w sierpniu do najniższego od czterech miesięcy poziomu 7,3% rok do roku we wrześniu, wraz ze spadkiem tempa wzrostu cen żywności. Deficyt handlowy rozszerzył się we wrześniu do 4,4% mld USD (w porównaniu z 3,8 mld USD rok wcześniej), ale wciąż był mniejszy w porównaniu z sierpniowym deficytem sięgającym 4,7 mld USD. Obroty w eksporcie poszły we wrześniu w dół o 5,6% rok do roku do 10,3 mld USD, a import spadł o 0,7% rok do roku do 15,3 mld USD. Przychody z turystyki spadły w trzecim kwartale o 32,7% rok do roku, po spadku o 35,6% rok do roku w kwartale drugim; niekorzystny wpływ na napływ turystów do Turcji miały sankcje nałożone na Rosję oraz seria ataków terrorystycznych.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję