Przelewy zagraniczne - ile zapłacimy?

Poziom

Specyfika przelewów zagranicznych powoduje, że najczęściej są to długotrwałe i niestety kosztowne operacje. 

Specyfika przelewów zagranicznych powoduje, że najczęściej są to długotrwałe i niestety kosztowne operacje. Na koszt przelewu zagranicznego, poza przewalutowaniem, najważniejszy wpływ mają koszty operacyjne, które w różnych przypadkach mogą być odmienne, a w skrajnych przyprawić wiele dodatkowych zmartwień. Co zatem należy wiedzieć o przelewach zagranicznych i jaki jest ich koszt?

Kto płaci za przelew?

Przyjęło się, że za przelew zagraniczny płaci nadawca, jednak nie jest to koniecznością. Banki umożliwiają transfer zagraniczny w trzech opcjach płatniczych:

  • BEN (wszystkie koszty pokrywa odbiorca),
  • SHA (koszty pokrywają odbiorca z nadawcą),
  • OUR (wszystkie koszty pokrywa nadawca).

Niezależnie od wyboru, banki wyceniają koszt przelewu zagranicznego, stosując najczęściej przelicznik procentowy uzależniony od wysokości przelewu. Najczęściej spotykanym współczynnikiem jest 0,25% od wartości transferu, z założeniem minimalnej i maksymalnej kwoty opłaty. Wartości te mogą wyglądać różnie w zależności od banku i transferowanej wartości.

SEPA – najtańsze przelewy zagraniczne w ramach Unii Europejskiej

SEPA (Single Euro Payments Area – Jednolity Obszar Płatniczy w Euro) to najkorzystniejsza forma przelewów zagranicznych z punktu widzenia kosztowego. U podstaw przelewów SEPA leży bezgotówkowe rozliczanie międzybankowe w ramach Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Monako. Przelewy SEPA rozliczane są według tych samych zasad w każdym z krajów uczestniczących w Jednolitym Obszarze Płatniczym. Powoduje to, że przelewy tego typu charakteryzują się kilkoma istotnymi zaletami:

  • szybkością – maksymalnie 3 dni robocze,
  • brakiem banków pośredniczących – niższym kosztem przelewu,
  • opłata za przelew nie jest pobierana z kwoty transferu.

Koszty przelewu SEPA w zależności od banku wynoszą od 5 do 20 zł. Koszty takiego przelewu zawsze są rozliczane w opcji SHA, czyli są dzielone między nadawcę i odbiorcę.

Wysokie koszty przelewu zagranicznego

Dla ułatwienia transferów i ograniczenia kosztów banki zakładają konta w innych bankach, dzięki czemu ograniczają ilość pośredników przelewu, tzw. banków korespondentów. Wynika z tego, że im więcej banków korespondentów, tym wyższy koszt przelewu. Dlatego też najwyższe koszty przelewu zagranicznego poniesiemy w przypadku transferu pieniędzy poza Unię Europejską, gdzie nasz bank nie posiada swojego konta. W takiej sytuacji wydłuża się również czas transferu. Transfery pieniędzy do niewielkich banków z pewnością będą obarczone wysokimi kosztami operacyjnymi. W takiej sytuacji warto rozważyć przesłanie pieniędzy alternatywnymi drogami. Firmy pozabankowe umożliwiające transfer pieniędzy, jak na przykład Western Union (WU) pozwalają dostarczyć środki do dowolnego współpracującego z systemem WU miejsca na świecie. Oczywiście nie jest to usługa bezpłatna, jednak może być korzystną alternatywą dla przelewów do miejsc, dla których przelew bankowy będzie absolutnie nieopłacalny.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję