Punkt zwrotny

Poziom

Kierunek zmian w ostatnim miesiącu stanowił zaskoczenie dla niemal wszystkich uczestników rynku. Błędnie prognozowano nie tylko wybór Amerykanów, ale też jego wpływ na poszczególne klasy aktywów.

LISTOPAD 2016 W PIGUŁCE

 • Rekordowa
  siła dolara
 • Mocne wzrosty
  rentowności obligacji

 • Przesunięcie
  kapitału
  w kierunku rynków
  rozwiniętych

RYNKI ZAGRANICZNE

Decyzja podjęta przez Amerykanów w wyborach prezydenckich stała się impulsem do całkowitego odwrócenia krajobrazu rynkowego. Inwestorzy z całego świata zostali zaskoczeni podwójnie.

Z jednej strony, konsensus rynkowy niemal jednogłośnie zakładał zwycięstwo kandydatki demokratów. Bezpośrednią reakcją na wybór Donalda Trumpa była panika na rynku akcji, wskutek której czasowo zawieszono handel kontraktami S&P. Jednocześnie dolar zaczął relatywnie osłabiać się względem pozostałych walut wiodących, a złoto osiągnęło nowe szczyty.

Drugim, równie poważnym zaskoczeniem była reakcja poszczególnych klas aktywów w nieco dłuższym terminie. Spadki z pierwszych godzin powyborczego handlu zostały błyskawicznie odrobione. Na amerykańskim rynku akcyjnym doszło do przepływu inwestorów między sektorami – tracił segment spółek technologicznych, a zyskiwały m. in. przedsiębiorstwa energetyczne i banki.

Jednocześnie obserwowaliśmy bardzo silne umocnienie dolara oraz błyskawiczny wzrost rentowności średnio- oraz długoterminowych obligacji skarbowych. Przewidywane połączenie luźnej polityki fiskalnej oraz bardziej restrykcyjnego podejścia do polityki monetarnej stanowiło potężny impuls do aprecjacji waluty. Kurs EURUSD spadł poniżej poziomu 1,07, a USDJPY zbliżył się do granicy 110.

Fala osłabienia długu, zapoczątkowana przez obligacje amerykańskie, rozlała się po całym świecie, obejmując przede wszystkim rynki wschodzące. Efekt wyborczego zaskoczenia jest najlepiej widoczny na długich końcach krzywych dochodowości. Kapitał przepływał w kierunku rynków rozwiniętych, a korektę szczególnie silnie odczuły obligacje tureckie i meksykańskie.

POLSKA

Zachowanie rynku polskiego było kształtowane przede wszystkim przez wydarzenia zachodzące na rynkach międzynarodowych. Niepewność inwestorów została wzmożona przez słaby odczyt PKB, pogrążony niskimi inwestycjami. Wskutek cofnięcia reformy emerytalnej pogorszeniu uległy długookresowe perspektywy makroekonomiczne Polski. Krajowym aktywom nie pomogło również zamieszanie związane z propozycją opodatkowania funduszy inwestycyjnych.

Na przestrzeni ostatniego miesiąca obserwowaliśmy bardzo wysoką zmienność WIG20, jednak okres zamknęliśmy nieco ponad 2-procentowym wzrostem. Dobrze radziły sobie spółki państwowe, tj. PKN, PZU i PKO, a na fali umocnienia miedzi silnie zyskiwał też KGHM. Zauważalnie słabszy był segment średnich spółek. W centrum uwagi znalazł się jednak krajowy rynek obligacji. Środkowa jak i długa część krzywej dochodowości przesunęła się o 30-40bps w górę, sygnalizując niechęć do polskiego długu. Ze względu na ostrożność instytucji zagranicznych, słabo wypadła również aukcja organizowana przez Ministerstwo Finansów.

LISTOPAD 2016 W LICZBACH

PODUSMOWANIE

Kierunek zmian w ostatnim miesiącu stanowił zaskoczenie dla niemal wszystkich uczestników rynku.
Błędnie prognozowano nie tylko wybór Amerykanów, ale też jego wpływ na poszczególne klasy aktywów.
W ostatnim tygodniu byliśmy świadkami jednej z najsilniejszych korekt na rynku długu od czasu
wdrożenia polityki zerowych stóp procentowych. Rynek jest już praktycznie przekonany o rozpoczęciu
zacieśniania polityki pieniężnej. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że szefową FED nadal pozostaje gołębio
nastawiona Janet Yellen.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję