Rodzicu, to od ciebie zależy zaradność dziecka w przyszłości

Poziom

Dziecko z reguły może liczyć na kieszonkowe od rodziców, dzięki czemu zyskuje umiejętność samodzielnego zaspakajania niektórych potrzeb. Ale to wciąż za mało, aby potrafiło planować wydatki albo odkładać na wybrany cel.

Z tekstu dowiesz się:

  • jak ważne jest uczenie dziecka oszczędzania i planowania wydatków?
  • w jaki sposób wypracowywać w dziecko właściwe nawyki?
  • gdzie szukać wsparcia w tej edukacji?

Obecni trzydziestolatkowie i starsi od nich Polacy w większości nie byli uczeni oszczędzania czy planowania wydatków. Z reguły zdobywali takie umiejętności ucząc się na własnych błędach. Ani system edukacji - poza nielicznymi wyjątkami jak Szkolne Kasy Oszczędności - ani ich rodzice nie byli gotowi na takie wyzwania. Nikt nie przejmował się praktycznymi umiejętnościami, a szkoła niemal wyłącznie przekazywała wiedzę teoretyczną. Co to oznacza? Że te braki w wiedzy i doświadczeniu dziedziczyli niejako po rodzicach, aby później tę samą postawę powtarzać wobec własnych dzieci.

Zmiany dokonują się za sprawą czynników zewnętrznych. Przede wszystkim dzięki postępowi cywilizacyjnemu, w tym rozwoju technologii. A także zbliżeniu do Zachodu. We wszystkich niemal obszarach życia przejmujemy praktyki znane w dojrzałych państwach europejskich. Dotyczy to również edukacji i postaw wobec otaczającego nas świata ze strony najmłodszych. Kieszonkowe to tylko jeden z drobnych elementów, który funkcjonuje od lat. Ale i tu pojawiła się zmiana - bo już niekoniecznie musimy dawać dziecko gotówkę, lecz doładowywać wirtualne konto umożliwiające płatności mobilne albo też zakładać tradycyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dedykowany młodzieży (oferuje je coraz więcej instytucji finansowych w Polsce).

Współczesne media narzucają nam zatem liczne wzorce i standardy zachowań i choć możemy mieć do nich różny stosunek, to nie brakuje tych dobrych, a edukacja finansowa dzieci i młodzieży na pewno do nich należy.

Dziecko od najmłodszych lat uświadamiane co do dobrych praktyk, na pewno będzie rozwijać wraz z wiekiem te umiejętności. Wtajemniczanie dziecka w świat finansów osobistych - jakkolwiek poważnie by to nie brzmiało - warto zacząć naprawdę wcześnie, nawet w odniesieniu do kilkuletniego dziecka. W jaki sposób? W identyczny, w jaki tłumaczymy maleństwu otaczający nas świat. Kilkuletnie dziecko jest ciekawe, zadaje mnóstwo pytań. Jego uwagę może skupić też płatność internetowa albo chociażby obsługa bankomatu. W uproszczony sposób, ale warto. Zgodnie z możliwościami poznawczymi dziecka.

Kolejny krok powinien towarzyszyć pierwszym latom edukacji szkolnej. Dziecko i nastolatek powinni rozumieć:

  • skąd biorą się pieniądze (o zarabianiu pracą), czemu powinna też towarzyszyć etyka pracy (uczciwość zawodowa)
  • czym są cykliczne wydatki i dlaczego należy planować wydatki (dzielić comiesięczny budżet na mniejsze pule - dzielenie na „zbiory” ułatwia zrozumienie wielu obszarów życia i reguł nimi rządzących).

Dalsze kroki to rodzaje i możliwości oszczędzania, a właściwie:

  • przechowywania pieniędzy. Chodzi więc o zrozumienie intuicyjne roli banku i rachunku oszczędnościowego, a także możliwości gospodarowania pieniędzmi (od wydawania i dokonywania przelewów po odkładanie na lokacie);
  • bezpieczeństwa środków finansowych (roli cyfrowych rozwiązań i „wirtualnych” transakcji, aplikacji mobilnych, kart płatniczych oraz odchodzenia od fizycznych pieniędzy).

Nic ani nikt nie zastąpi rodziców w tego rodzaju edukacji - każdy rodzic wie o tym doskonale i przekonuje się codziennie, tłumacząc dziecku świat od jego najmłodszych lat. Ale ogromna odpowiedzialność spoczywa również na szkole. Zarówno podstawowej, jak i później - średniej. Na szczęście pod tym względem wiele zmienia się na lepsze. Szkoła w coraz większym stopniu kładzie nacisk na praktyczne umiejętności i doświadczenia dziecka, które pomogą mu sprawnie poruszać się we współczesnym świecie. Dość powiedzieć, że najmłodsi znacznie lepiej rozumieją Internet i reguły nim rządzące. W dobie coraz mocniejszej roli bankowości internetowej czy zakupów w sieci - jest to walor nie do przecenienia.

Zapamiętaj, że: finansów i oszczędzania można uczyć dziecko od jego najmłodszych lat, oswajając je z tym światem. Dziecko powinno uczyć się wydawania pieniędzy, a ważną rolę w edukacji odgrywa także szkoła.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję