Ropa pod presją kupujących

Poziom

Ostatnie dni na rynku ropy naftowej zdecydowanie należały do kupujących.

Ostatnie dni na rynku ropy naftowej zdecydowanie należały do kupujących. Notowania ropy Brent, które jeszcze dwa tygodnie temu poruszały się poniżej psychologicznego poziomu 50 USD za baryłkę, w poniedziałek oscylowały w okolicach 54 USD za baryłkę, co jest najwyższym poziomem cenowym od połowy kwietnia br.

Ewidentny wzrost optymizmu inwestorów na rynku ropy naftowej wynika przede wszystkim ze zbliżającego się spotkania przedstawicieli krajów OPEC w Wiedniu, zaplanowanego na najbliższy czwartek (25 maja). W austriackiej stolicy delegaci z państw kartelu mają rozmawiać przede wszystkim na temat przedłużenia porozumienia ws. cięcia wydobycia ropy naftowej, obowiązującego od początku tego roku i na razie zatwierdzonego do końca czerwca br.

Notowania cen ropy YTD, źródło: Teletrader.com

Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli krajów OPEC wskazują na to, że porozumienie zostanie przedłużone o dziewięć miesięcy, do końca marca 2018 r. Taką wersję potwierdzili ministrowie energii dwóch kluczowych państw kartelu – Arabii Saudyjskiej oraz Iraku. Z kolei wcześniej o takim rozwiązaniu saudyjski minister rozmawiał ze swoim odpowiednikiem z Rosji, który zaznaczył gotowość tego kraju do dołączenia do porozumienia OPEC. Nie ulega jednak wątpliwości, że mimo chęci ograniczania wydobycia ropy naftowej przez kraje kartelu i Rosję, walka z globalną nadpodażą będzie trudna za sprawą rosnącej produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych.

Nie zmienia to faktu, że do czasu porozumienia notowania ropy naftowej mogą poruszać się pod presją strony popytowej. Ostatnie dane pokazały, że w pierwszej połowie maja fundusze hedgingowe zwiększały swoje długie pozycje na rynku ropy naftowej, najprawdopodobniej właśnie w wyczekiwaniu na rezultaty spotkania OPEC. Oznacza to jednak także, że na rynku ropy naftowej może być szczególnie nerwowo w tym tygodniu, a sama czwartkowa sesja może przynieść dużą zmienność cen, zwłaszcza jeśli pojawią się jakiekolwiek zaskakujące komunikaty z kartelu.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.05.23

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję