Rubel się umocnił i Rosjanie ruszyli na zakupy

Poziom

Rosyjska gospodarka korzysta na wzroście cen ropy naftowej, a umocnienie rubla zachęca Rosjan do zakupów. Na ożywieniu w Rosji zyskują także polskie spółki.

Rosyjska gospodarka korzysta na wzroście cen ropy naftowej, a umocnienie rubla zachęca Rosjan do zakupów. Na ożywieniu w Rosji zyskują także polskie spółki.

Bieżący rok jest, jak dotąd, bardzo dobry jeśli chodzi o ceny surowców. Od stycznia wzrosły ceny metali przemysłowych,szlachetnych oraz surowców energetycznych. Hossę obserwujemy m.in. na rynku węgla oraz ropy naftowej. Na wzroście cen ropy naftowej zyskują gospodarki państw silnie od niej uzależnionych, np. Rosja. Umacnia się także rubel (choć wciąż jest relatywnie słaby w porównaniu do roku 2014, kiedy zaczęła się jego gwałtowna przecena). Na początku 2016 r. za jednego dolara trzeba było zapłacić około 80 rubli. Obecny kurs to ok. 62 ruble za dolara.

Rosnąca wartość rosyjskiej waluty sprawia, że Rosjanie coraz odważniej ruszają na zakupy. Przekłada się
to pozytywnie na zyski polskich firm, które znaczną część swoich przychodów osiągają na rynku rosyjskim.
Najlepszym przykładem jest odzieżowa spółka LPP, której kurs na warszawskiej giełdzie w niecały miesiąc wzrósł o 50%. Na poprawie koniunktury w Rosji (w mniejszym stopniu) korzystają także inne spółki, jak Amica.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję