Rynek ropy oczekuje na bodźce do wzrostów

Poziom

Ubiegłotygodniowe tąpnięcie notowań ropy naftowej pokazało, że inwestorzy potrzebują dodatkowych bodźców, by wierzyć w dalsze jej wzrosty.

Chociaż poniedziałkowa sesja na rynku ropy naftowej zakończyła się delikatnymi wzrostami notowań tego surowca, to inwestorzy cały czas pozostają pod wrażeniem piątkowego gwałtownego spadku cen ropy, który dotknął zarówno ropę gatunku Brent w Europie, jak i ropę typu WTI w Stanach Zjednoczonych. Ubiegłotygodniowe tąpnięcie notowań ropy naftowej pokazało, że inwestorzy potrzebują dodatkowych bodźców, by wierzyć w dalsze jej wzrosty.

Notowania cen ropy Brent, YTD, źródło: Teletrader.com

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: Teletrader.com

Taki scenariusz podzielają także kluczowe postaci na rynku ropy oraz wspierają go dane. Jakiś czas temu Międzynarodowa Agencja Energetyczna podała, że oczekuje znaczącego spadku globalnych zapasów ropy naftowej w 2017 roku, jednak ta tendencja może się odwrócić już w 2018 roku. W podobnym tonie wypowiedział się Sekretarz Generalny OPEC, Mohammad Barkindo. Powiedział on na branżowej konferencji, że o ile w tym roku zapasy ropy naftowej spadły za sprawą porozumienia naftowego OPEC i niektórych krajów non-OPEC, to w przyszłym roku najprawdopodobniej konieczne będą „nadzwyczajne środki”, by światowy rynek ropy naftowej utrzymał względną równowagę. Co więcej, Barkindo wezwał publicznie amerykańskich producentów ropy naftowej do tego, by wsparli oni OPEC swoimi działaniami.

Na razie odpowiedzi na to wezwanie nie było – i możliwe, że przejdzie ona Amerykanom mimo uszu, gdyż wydaje się mało prawdopodobne, by Stany Zjednoczone rozważały dołączenie do naftowego porozumienia. W kraju tym rynek ropy naftowej opiera się o licznych prywatnych producentach, którzy w swoich działaniach biznesowych kierują się rentownością wydobycia i chętnie korzystają z pojawiających się możliwości eksportowych. Tymczasem w krajach OPEC i non-OPEC, które podpisały porozumienie, często dominuje jeden duży państwowy podmiot, którego działania łatwiej kontrolować z poziomu władz danego kraju.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.10.10

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję