Słabnie popyt inwestycyjny na złoto

Poziom

W bieżącym tygodniu sytuacja na rynku złota przemawia na korzyść strony popytowej.

W bieżącym tygodniu sytuacja na rynku złota przemawia na korzyść strony popytowej. Jego ceny przekraczają już poziom 1280 USD za uncję. W poprzednim tygodniu cena tego metalu szlachetnego odbiła się w górę od ważnych poziomów technicznego wsparcia, które już kilka razy powstrzymały stronę podażową w ciągu ostatnich miesięcy tego roku od dalszych przecen.

Notowania cen złota, YTD, źródło: Teletrader.com

Wzrosty notowań złota są jednak delikatne, ponieważ trudno tu mówić o jakimś istotnym wsparciu ich przez sytuację na rynkach walutowych. Z jednej strony, zwyżka notowań dolara amerykańskiego wyhamowała w ostatnich dniach, więc ten czynnik przestał wywierać negatywną presję na ceny złota; ale z drugiej strony wartość USD nie spada, więc strona popytowa na rynku złota również nie jest istotnie wspierana.

Również rynkowe fundamenty nie sprzyjają bykom na rynku złota, szczególnie po opublikowaniu raportu World Gold Council (WGC), przedstawiającego słabnący popyt na ten kruszec w III kwartale bieżącego roku. Według szacunków WGC, całkowity globalny popyt na złoto wyniósł 915 ton w poprzednim kwartale, co oznacza spadek o 9% rok do roku. To również najgorszy wynik od trzeciego kwartału 2009 r.

W opinii tej instytucji, popyt na złoto w całym bieżącym roku będzie słaby w stosunku do poprzednich lat. Wyliczenia WGC zakładają, że w 2017 r. całkowity globalny popyt na kruszec wyniesie około 3900-4000 ton, czyli będzie wyraźnie niższy niż w poprzednim roku, kiedy to wyniósł on 4347 ton. Ostatni raz popyt na złoto w skali roku był niższy niż 4000 ton w 2009 r.

Rozkładając popyt na złoto na części pierwsze widać, że jego spadek wynika przede wszystkim ze znaczącego obniżenia się popytu inwestycyjnego w porównaniu do II kwartału, zarówno w formie monet i sztabek, jak i w formie funduszy ETF. W przypadku tych ostatnich różnica była wyraźna: popyt na ETFy oparte o złoto w III kw. 2017 r. wyniósł zaledwie niecałe 19 ton, podczas gdy w II kwartale wynosił prawie 65 ton, a w III kw. 2016 roku ponad 144 tony.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.11.09

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję