Słabość na rynku złota

Poziom

Wczorajsza sesja na rynku złota była bardzo emocjonująca. 

Wczorajsza sesja na rynku złota była bardzo emocjonująca. 

Przez większość dnia notowania tego kruszcu poruszały się w dół, docierając do okolic 1246 USD za uncję. Potem jednak, po publikacji protokołu z posiedzenia Fed, ceny złota dynamicznie odbiły, zbliżając się do poziomu 1260 USD za uncje.

Notowania złota już od kilkunastu dni próbują wybić się na nowe tegoroczne szczyty – ale bez powodzenia. W bieżącym tygodniu cena złota ocierała się również kilka razy o poziom 1260 USD za uncję, za każdym razem jednak kończąc sesję poniżej tej wartości. Jest to ewidentny sygnał słabości strony popytowej na rynku złota, przynajmniej w krótkim terminie.

Notowania cen złota, YTD, źródło: Teletrader.co

Być może wczorajsza sesja zakończyłaby się na wyraźnym minusie na wykresie złota, gdyby nie wspomniana publikacja wieczornego protokołu z posiedzenia FOMC. W dokumencie tym skupiono się jednak przede wszystkim na kwestii zmniejszenia wielkości sumy bilansowej, a więc na polityce reinwestycyjnej Fed.

Chociaż minutes z ostatniego spotkania miały jastrzębi wydźwięk, to w kwestii dalszych planów Rezerwy Federalnej nie napisano nic oprócz ogólników. To doprowadziło do spadku wartości amerykańskiego dolara i wsparło kupujących na rynku złota – jednak wciąż nie na tyle, aby bariera 1260 USD za uncję została pokonana.

Ważne dane makroekonomiczne i wypowiedzi członków Fed będą się jeszcze pojawiać, zarówno dzisiaj, jak i jutro. Jednak obecnie inwestorzy najprawdopodobniej skupią się bardziej na kwestiach politycznych. Dzisiaj rozpoczyna się spotkanie prezydentów Chin i Stanów Zjednoczonych, które będzie rozgrywało się w cieniu zwiększonego ryzyka geopolitycznego, związanego z wczorajszym wystrzeleniem rakiety balistycznej przez Koreę Północną.

Jeśli ryzyko polityczne pozostanie istotne, to będzie ono stanowiło wsparcie dla strony popytowej na rynku złota.

Analogiczną sytuację obserwują inwestorzy na rynku srebra, które utrzymuje się w tym tygodniu powyżej poziomu 18 USD za uncję, jednak kupującym nie udaje się wyprowadzić notowań na nowe tegoroczne maksima, czyli wybić się powyżej szczytów ustanowionych na przełomie lutego i marca.

Notowania cen srebra, YTD, źródło: Teletrader.com

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.04.06

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję