Spadek a działalność gospodarcza - film

Poziom

Jak zabezpieczyć sytuację firmy i rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń

https://youtu.be/xkONeoiYI2I?list=PLxUDNdTxMPYoIS7EVo5YfyiJwluDDQkPa

Spadek a działalność gospodarcza

Wszyscy wiemy, że jednoosobowe działalności gospodarcze są w Polsce bardzo popularne. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że niezależnie od wielkości naszej firmy nie da się rozdzielić sfery życiowej i sfery zawodowej. Chciałbym żebyśmy wzięli pod uwagę konkretny przykład, ludzi, którzy są małżeństwem. Pan ma lat 39, Pani ma lat 28 – mają rozdzielność majątkową małżeńską, wymaganą chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ pan jest przedsiębiorcą. Prowadzi bardzo popularną w Polsce formę  firmy , czyli indywidualną działalność gospodarczą. Ta firma, powiedzmy, że jest to działalność wymagająca określonych licencji, koncesji lub zezwoleń – to może być przykładowo działalność o charakterze transportowym. Ta firma jest warta powiedzmy około sześciu milionów złotych. Ta firma ma również zobowiązania na poziomie około miliona ośmiuset tysięcy. Pan ma również majątek prywatny, wygospodarowany w ciągu całego życia, na poziomie około dwóch milionów złotych.  Pani oficjalnie zawodowo nie pracuje, faktycznie, pomaga w firmie męża, chociaż nie jest tam oficjalnie zatrudniona. Jej majątek to jest około pięciuset tysięcy złotych i około stu tysięcy złotych kredytu.  Oni nie mają dzieci, jeżeli chodzi o pana, jego rodzice nie żyją, pan ma jedną jedyną siostrę, która ma już dwójkę własnych dzieci. Jeżeli chodzi o panią, jej rodzice żyją, ale nie utrzymują z nią kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że nie akceptują relacji swojej córki, nie akceptują jej małżeństwa, nie akceptują jej związku. Rozpatrzmy teraz jak będzie wyglądała ta sytuacja w momencie śmierci każdej z tych osób. Jeżeli pani odejdzie z tego świata, jeżeli ona umrze, problem będzie o tyle mniejszy, że ona ma mniejszy majątek. To jest, patrząc w kontekście całej masy majątkowej, zaledwie pięćset tysięcy złotych i zaledwie sto tysięcy złotych kredytu, ale z punktu widzenia życiowego, dochodzi do dziedziczenia i wówczas połowę tego  majątku dziedziczy jej małżonek i  zgodnie z porządkiem dziedziczenia ustawowego, drugą połowę dziedziczą jej rodzice, ludzie, którzy ani z nią nie pozostają w relacji, ani nie akceptują jej męża. Jeżeli pan będzie musiał równolegle spłacać zobowiązanie po swojej małżonce i zaspokoić zachowek na rzecz swoich teściów, no to wówczas to już może być całkiem poważne obciążenie finansowe. Najpoważniejszy problem pojawia się jednak w momencie śmierci tego pana. Na dzień dzisiejszy, w świetle przepisów, w Polsce nie da się skutecznie odziedziczyć funkcjonującej indywidualnej działalności gospodarczej, co oznacza, że z chwilą śmierci tego pana, znika jego firma. Proszę zwrócić uwagę, po pierwsze - wypowiedzenia pracowników, po drugie - sfera podatkowa, po trzecie - sfera administracyjna, czyli wygaśnięcie licencji, koncesji i zezwoleń. Po czwarte wreszcie - spłata zobowiązań, czyli milion osiemset tysięcy zobowiązań o charakterze kredytowym. Jak ta pani ma sobie z tym poradzić? Jak ma to udźwignąć? Kluczem do tego, aby zacząć rozwiązywać ich problemy na pewno będzie testament. Proste narzędzie, które powoła ich wzajemnie po sobie do dziedziczenia. Pan dziedziczy po pani, pani dziedziczy po panu. Podparciem dla rozwiązania testamentowego na pewno będą odpowiednie narzędzia finansowe, w postaci ubezpieczeń, które pozwolą spłacić te zobowiązania w momencie śmierci tego człowieka. Dodatkowo, należy już, tu i teraz zacząć rozważać zmianę formy prawnej tej firmy. Ta firma stała się już za duża, żeby funkcjonować w formie indywidualnej działalności gospodarczej, zdecydowanie należy ją przekształcić, żeby ta firma mogła dalej stanowić źródło dochodów dla tej rodziny, nawet w momencie śmierci tego człowieka. Wydawać by się mogło, że sytuacja jest prosta, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj sfera zawodowa, sfera prywatna, bardzo mocno przenikają się między sobą i zawsze warto brać pod uwagę obie te rzeczywistości.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję