Spisywanie wydatków kluczem do domowego oszczędzania

Poziom

Najtrudniejsze w oszczędzaniu są pierwsze kroki.

Trzeba wyrobić sobie nowe nawyki, które pozwolą na regularne odkładanie określonych kwot, a to wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. By proces oszczędzania był dla nas mniej bolesny i przebiegał sprawnie, warto spisywać swoje wydatki. Dzięki temu nie tylko zobaczymy, jak kształtują się nasze miesięczne potrzeby finansowe (i wydawane na nie budżety), ale też będziemy mogli dokonać bezbolesnej redukcji wydawanych kwot.

Podział kosztów                                                                                                               

Załóżmy, że w najbliższym czasie nasze dochody nie wzrosną. W takiej sytuacji, żeby oszczędzić, musimy ograniczyć wydatki. Najlepiej, jeśli rozdzielimy je na dwie grupy – koszty stałe i koszty zmienne.

Koszty stałe to wydatki, które powtarzają się co miesiąc, takie jak: czynsz, rata kredytu czy opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Koszty zmienne to np. wydatki na rozrywkę czy sport. Wydawane sumy kontrolujemy dzięki zbieraniu wszystkich rachunków i paragonów. Jeśli kupujemy w miejscu, gdzie nie możemy dostać paragonu (np. od ulicznego sprzedawcy na targu), wydaną kwotę należy jak najszybciej zapisać, żeby o niej nie zapomnieć. Mogą być w tym pomocne specjalne aplikacje na telefon, które ułatwiają kontrolę wydatków.

Zanim rozpoczniemy proces oszczędzania, musimy uregulować długi i zaległe należności. Bez tego nie jesteśmy w stanie ruszyć naprzód.

Analiza wydatków

Dzięki tym działaniom będziemy mieć przejrzysty obraz kosztów naszego życia. Być może okaże się, że sporą część naszego budżetu pochłaniają wydatki, z których możemy w łatwy sposób zrezygnować, np. codzienna kawa kupowana w kawiarni czy chodzenie do kina poza dniami, w które obowiązują promocje.

Przy każdym koszcie zastanówmy się czy możemy go jakoś obniżyć – a jeśli tak, to w jaki sposób i do jakiej kwoty. Następnie możemy podsumować miesięczną kwotę, jaką jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Nie należy się zniechęcać, jeśli okaże się, że początkowe kwoty będą niewielkie lub nie zawsze uda się je odłożyć. Oszczędzanie to proces, który powinno się wdrażać w życie małymi krokami. Warto analizować poszczególne etapy oszczędzania i przynajmniej raz w miesiącu sprawdzać wydatki i kwoty, które udało się zaoszczędzić. W kolejnym miesiącu warto wprowadzić limit wydatków, czyli ustalić, ile możemy w miesiącu wydać np. na jedzenie czy rozrywkę. Wszystko po to, by nie wydawać więcej niż zaplanowaliśmy.

Świnka-skarbonka, czyli jak oszczędzać

Prostym i skutecznym rozwiązaniem jest nowoczesna świnka-skarbonka, czyli zlecenie stałe z konta osobistego na konto oszczędnościowe. Warto zacząć od niewielkiej kwoty np. 50 zł miesięcznie lub innej symbolicznej dla nas sumy, która w dniu wypłaty automatycznie będzie przenoszona z naszego rachunku bankowego. Wtedy pieniądze te stanś się naszymi oszczędnościami.

W oszczędzaniu najważniejsze są dobre nawyki. Wyrobienie ich można zacząć od świadomości swojego budżetu i nawyków finansowych, czyli między innymi zapisywania swoich comiesięcznych wydatków. Nie jest to trudne, a może bardzo pomóc. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję