Sposoby oszczędzania na emeryturę

Poziom

Eksperci ostrzegają, że za 30 lat stopa zastąpienia netto tj. stosunek wysokości emerytury do ostatniej pensji wynosić będzie ok. 30-40%. Oznacza to, że osoba zarabiająca przeciętne wynagrodzenie w Polsce tj. około 3 tys. zł netto będzie musiała liczyć się z emeryturą wynoszącą od 900 do 1200 zł.

Eksperci ostrzegają, że za 30 lat stopa zastąpienia netto tj. stosunek wysokości emerytury do ostatniej pensji wynosić będzie ok. 30-40%. Oznacza to, że osoba zarabiająca przeciętne wynagrodzenie w Polsce tj. około 3 tys. zł netto będzie musiała liczyć się z emeryturą wynoszącą od 900 do 1200 zł. To bardzo mało. Dlatego też im szybciej zdecydujemy się na samodzielne odkładania na emeryturę, tym lepiej. Możliwości w tym zakresie mamy wiele.

Indywidualne konta emerytalne (IKE)

IKE prowadzone są przez fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń na życie, banki i dobrowolne fundusze emerytalne. Konto w IKE może założyć każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. Na IKE możemy wpłacać rocznie maksymalnie trzykrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce. Pieniądze z IKE możemy wypłacić po ukończeniu 60 roku życia lub gdy nabyliśmy uprawnienia emerytalne i ukończyliśmy 55 lat. Wypłata odbędzie się bez tzw. "podatku Belki", czyli 19% podatku od dochodów kapitałowych. Jeżeli zdecydujemy się na wypłatę wcześniej, np. w wieku lat 40, będziemy musieli odprowadzić podatek jak od środków ulokowanych na zwykłej lokacie.
Pieniądze zgromadzone na IKE można wypłacić w całości lub w ratach. Na wypadek śmierci można wskazać osobę, do której one trafią. Jeżeli nie wskażemy takiej osoby, pieniądze powędrują do naszych spadkobierców.
Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
IKZE prowadzone są przez te same instytucje co IKE. Na IKZE każdego roku wpłacać możemy 120% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Środki te można odliczyć od podstawy opodatkowania przy rozliczaniu PIT i dzięki temu zapłacić mniejszy podatek. Pieniądze z IKZE wypłacać możemy po ukończeniu 65 roku życia oraz jeżeli wpłacaliśmy środki na IKZE przez co najmniej 5 lat. Wypłata opodatkowana będzie jedynie 10% zryczałtowaną stawką. Możliwa jest także wypłata z IKZE przed osiągnięciem 65 roku życia, jednak będzie się to wiązało z opodatkowaniem wyższą stawką podatku dochodowego.

Konta oszczędnościowe i lokaty bankowe

Zwykłe konta oszczędnościowe i lokaty, chociaż nie niosą korzyści podatkowych jak IKE czy IKZE, mają swoje zalety. Po pierwsze z konta oszczędnościowego zgromadzone środki możemy wypłacić w każdej chwili, a z lokaty po ustalonym czasie (z reguły od 3 miesięcy do 2 lat). Pieniądze ulokowane na kontach oszczędnościowych i lokatach procentują także stabilnie, bez ryzyka spadku nominalnej wartości oszczędności. Mamy tu więc do czynienia z klasycznym oszczędzaniem, nie z ryzykownym inwestowaniem.

Fundusze inwestycyjne

O ile z gromadzenia środków na kontach oszczędnościowych i lokatach bankowych uzyskamy nie więcej niż 2% zysku w skali roku, o tyle z pomocą funduszy inwestycyjnych możemy liczyć nawet na 6-10%. Jednak musimy zaakceptować ryzyko, jakie wiąże się z inwestycjami, a więc możliwość utraty co najmniej części środków. Do dyspozycji mamy zarówno fundusze inwestycyjne o bezpiecznych strategiach, dbające głównie o ochronę kapitału, jak i te bardziej agresywne, które inwestują w akcje. Największe zyski (jak i straty) generują oczywiście te ostatnie.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

To kolejny sposób oszczędzania na emeryturę, tym razem połączony z ubezpieczeniem i ulgą podatkową. W zależności od rodzaju ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, mogą one równomiernie łączyć funkcję ochronną (polisa na życie) z inwestycjami w jednostki funduszy inwestycyjnych. Do dyspozycji klientów są także takie UFK, w których funkcja ochronna jest zmarginalizowana, a niemal całą składkę przeznaczyć można na inwestycje. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe kuszą szczególnie osoby, które lubią dynamicznie poruszać się na rynku funduszy inwestycyjnych. „Podatek Belki” zapłacimy tu bowiem tylko na koniec umowy, przy wypłacie środków, a nie za każdym razem, gdy sprzedajemy jednostki TFI.

To oczywiście nie wszystkie możliwości oszczędzania na emeryturę. Do wyboru mamy jeszcze plany systematycznego oszczędzania, rachunki maklerskie, pozaustawowe plany emerytalne czy pracownicze programy emerytalne. Właściwy sposób oszczędzania na emeryturę musimy dostosować do swojej znajomości produktów finansowych, skłonności do ryzyka oraz poziomu zarobków. Warto jednak zająć się tym tematem. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym większa szansa na naprawdę godną emeryturę.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję