Superfund - komentarz tygodniowy

Poziom

W zeszłym tygodniu rynki z uwagą śledziły posiedzenie EBC oraz zaprzysiężenie 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W zeszłym tygodniu rynki z uwagą śledziły posiedzenie EBC oraz zaprzysiężenie 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na posiedzeniu EBC nie padły żadne nowe deklaracje. M. Draghi podkreślił, że obecny wzrost inflacji decydenci traktują jako przejściowy i nie jest on podstawą do rozpoczęcia dyskusji o zakończeniu ultra luźnej polityki monetarnej prowadzonej w strefie euro.

Również inauguracyjna mowa nowego prezydenta USA nie wniosła żadnych przełomowych informacji. W efekcie, przy konsolidacji na rynkach akcji, dobrze radziły sobie fundusze akcyjne zarządzane przez Superfund, które wzrosły o 0,42% (Akcji) oraz o 0,32% (Akcyjny). W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG zanotował wynik na poziomie 0,01%.

W poniedziałek nie było publikacji praktycznie żadnych ważnych danych makroekonomicznych. Wtorkowe kalendarium będzie już znacznie bogatsze, głównie za sprawą przeglądu wstępnych wartości indeksów PMI dla czołowych gospodarek świata, m. in. Japonii, Niemiec, strefy euro i USA. Środę rozpoczniemy od odczytu indeksu instytutu Ifo mierzącego nastroje niemieckich menedżerów. GUS z kolei przedstawi finalne dane o stopie bezrobocia w grudniu, która według wstępnych wyliczeń MRPiPS wyniosła 11,5%. W czwartek na GPW rozpocznie się pierwszy w tym rok sezon wyników.

Tradycyjnie już, wśród dużych spółek na pierwszy ogień pójdzie PKN Orlen. Piątek, czyli początek nowego roku w Chinach rozpoczniemy danymi o japońskiej inflacji. Ciekawiej będzie jednak za oceanem, a to ze względu na dane o wzroście PKB w IV kwartale. Ekonomiści prognozują, że wzrost wyniesie 2,1% wobec 3,5% w III kwartale.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję