Transformacja oparta na usługach rozszerza zasięg technologii

Poziom

Przed sektorem technologii informatycznych rysują się, według nas, solidne perspektywy wzrostowe, a nadchodzące lata prawdopodobnie przyniosą znaczące zmiany w tym obszarze.

Przed sektorem technologii informatycznych rysują się, według nas, solidne perspektywy wzrostowe, a nadchodzące lata prawdopodobnie przyniosą znaczące zmiany w tym obszarze.

Technologia to dziś termin o szerokim znaczeniu, którego coraz częściej używa się także w odniesieniu do sektorów poza informatyką. Coraz bardziej zaawansowane technologie i oprogramowanie pozwalają spółkom oferować produkty i usługi, których realizacja jeszcze 10 lat temu wydawała się niemożliwa.W szczególności wierzymy, że transformacja w kierunku relacji z klientami opartych na usługach będzie w 2017 r. i w latach następnych wprowadzać technologię do segmentów związanych z obsługą klientów we wszystkich branżach.

Zmiana jest możliwa dzięki dużej bazie stale połączonych z siecią konsumentów, dostępności szybkich łącz internetowych oraz rozprzestrzeniającej się na całym świecie infrastrukturze umożliwiającej przetwarzanie danych w chmurze. Kluczowe obszary inwestycji, które sprzyjają temu trendowi, to, między innymi, oprogramowanie oferowane jako usługi (SaaS, od ang. „software-as-a-service”), przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja (SI), elektroniczne płatności, handel w sieci, inteligentne urządzenia czy cyberbezpieczeństwo.

"Uważamy, że marzenia ery dotcomów dziś wreszcie stają się rzeczywistością — konwergencja stałego kontaktu konsumentów z siecią dzięki smartfonom, dostępu do szybkich łącz internetowych oraz rozwoju technologii sztucznej inteligencji i przetwarzania w chmurze umożliwia wielu branżom koncentrację na usługach. Sądzimy ponadto, że oparte na usługach relacje z klientami są cenniejsze i powinny znacząco powiększać zasięg technologii informatycznych. Co najważniejsze, siłą napędową zmiany będzie, według nas, garstka wysokiej jakości spółek o solidnym potencjale wzrostowym oraz własnych przełomowych, skoncentrowanych na danych i opartych na usługach modelach biznesowych."

Zmiany związane z koncentracją na usługach będą głębokie i już teraz dostrzegamy pierwsze przykłady pokazujące nowe możliwości w takich sektorach jak transport czy usługi finansowe.

Jeżeli chodzi o transport, usługi związane ze współdzieleniem środków transportu wykorzystują potencjał urządzeń mobilnych, infrastruktury przetwarzania w chmurze i technologii płatności elektronicznych do przeobrażania lokalnych branż transportowych. Spodziewamy się jeszcze większego przełomu w tym obszarze, gdy spółki zaczną pracować nad obniżaniem kosztów przewozu, wykorzystując technologię pojazdów autonomicznych. Możemy sobie wyobrazić przyszłość, w której kupuje się mniej samochodów, drogi mogą być mniejsze, a parkingi można przekształcać w parki miejskie.

W sektorze usług finansowych lokalne oddziały banków ustępują pola aplikacjom instalowanym na smartfonach. Przy pomocy własnego smartfonu możemy zrealizować czek, przelać pieniądze lub zapłacić rachunek. Banki mogą teraz także oferować nowe usługi finansowe dokładnie wtedy, gdy są klientowi potrzebne. Kończą Ci się środki na rachunku bankowym? Może zatem pomyślisz o debecie? Masz dobry profil ryzyka kredytowego? Może przeniesiesz do nas swój kredyt hipoteczny od konkurencyjnego banku, do którego, jak widzimy, co miesiąc przelewasz pieniądze? Kliknij przycisk, by rozpocząć wideo-rozmowę z konsultantem mówiącym w Twoim języku i omówić ten temat. Sądzimy, że zwiększenie znaczenia usług powinno pozwolić bankom obniżać koszty, wykorzystywać nowe źródła przychodów i podnosić swoją wartość.

Co ważniejsze, powyższe przykłady pokazują, według nas, co może czekać także inne branże. Przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że nie mogą siedzieć z założonymi rękami. Ich modele biznesowe muszą być oparte na usługach, wspomagane oprogramowaniem i wdrażane we współpracy z wieloma spośród interesujących nas dostawców technologii.

Sztuczna inteligencja a konsolidacja sektora technologii informatycznych

Sztuczna inteligencja to kolejna potężna technologia o znaczącym, według nas, potencjale wzrostowym. Technologia SI umożliwia komputerom wykonywanie zadań, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji, takich jak analiza danych, rozpoznawanie mowy czy podejmowanie decyzji. SI znajduje zastosowanie, na przykład, w walce z nowotworami, w postaci wykorzystywanej przez lekarzy intuicyjnej metody przeszukiwania wyników badań nad nowotworami i wskazywania form leczenia dopasowanych do indywidualnych wymagań. Z technologii tej korzystają także sprzedawcy detaliczni, by przewidywać jakie produkty najprawdopodobniej zainteresują konsumentów. Co więcej, pojawiają się pomysły na wykorzystanie SI do eliminowania spamu ze skrzynek poczty elektronicznej czy poprawy bezpieczeństwa na drogach. Tak się składa, że wielu spośród dostawców usług technologicznych, którymi się interesujemy, to jednocześnie wiodący w skali światowej pionierzy na polu SI.

Liczymy także na to, że solidna dynamika fuzji i przejęć w sektorze technologii informatycznych, jaką obserwowaliśmy w 2016 r., utrzyma się także w 2017 r., gdy różne spółki mające spore zapasy wolnych środków pieniężnych będą wykorzystywać niskie stopy procentowe, by powiększać skalę i zakres działalności poprzez konsolidację. Tego typu transakcje są najlepiej widoczne w dojrzałej branży związanej z półprzewodnikami. Uważamy, że inwestorzy faworyzują spółki, które uczestniczą w konsolidacji i spodziewamy się kontynuacji tego trendu.

Prognozy dla sektora usług telekomunikacyjnych

Jeżeli chodzi o sektor usług telekomunikacyjnych, niezmiennie dostrzegamy wartość w wybranych obszarach, takich jak branża związana z wieżami telekomunikacyjnymi, która oferuje, według nas, zrównoważony potencjał wzrostowy w dłuższej perspektywie. Choć rynki rozwinięte borykają się z problemem nadwyżek zdolności produkcyjnych, uważamy, że bardziej sprzyjające warunki regulacyjne, dalszy rozwój technologii 4G i zaawansowanych sieci światłowodowych oraz niesłabnący trend związany z konsolidacją poprzez fuzje i przejęcia powinny poprawić warunki ekonomiczne w tym sektorze. Rynki azjatyckie i wschodzące są mniej nasycone w porównaniu z głównymi sieciami w świecie rozwiniętym i stanowią, według nas, kolejne źródło potencjału wzrostowego, biorąc pod uwagę fakt, że rozpowszechnienie smartfonów najprawdopodobniej przełoży się na większy transfer danych i większe przychody. Zyski spółek w całym sektorze najwyraźniej osiągnęły minima pod koniec 2016 r. i teraz mają szansę na wzrost, choć te oczekiwania zostały już, w naszej ocenie, uwzględnione w wycenach rynkowych.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję