Fundusze inwestycyjne zamknięte - film

Poziom

Andrzej Lis, zarządzający w ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tłumaczy różnice między funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, a otwartymi.

https://youtu.be/R-htyodHelE

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusze zamknięte to coraz bardziej popularna forma inwestowania, warto powiedzieć czym różnią się one od bardzo popularnych funduszy otwartych, jakie są różnice, jakie są podobieństwa i w co takie fundusze zamknięte inwestują.  Mamy takie trzy najważniejsze różnice pomiędzy funduszami zamkniętymi a otwartymi. Po pierwsze, częstotliwość wyceny – fundusze zamknięte wyceniane są znacznie rzadziej niż fundusze otwarte, które tak naprawdę wyceniane są codziennie. Zgodnie z Ustawą, fundusze zamknięte nie mogą być wyceniane rzadziej niż co trzy miesiące, natomiast taką średnią czy standardem dla rynku polskiego jest wycena comiesięczna. Druga rzecz to płynność takiego funduszu – możliwość zakupienia certyfikatów inwestycyjnych jest znacznie mniejsza. Oczywiście kompensuje się to strategiami inwestycyjnymi czy możliwościami inwestycyjnymi, natomiast warto to też brać pod uwagę przy inwestycji w dany fundusz. I trzecią taką najważniejszą różnicą jest to, że fundusz zamknięty pozyskuje kapitał poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych, liczba tych certyfikatów jest ograniczona i może być powiększona tylko w przypadku nowych emisji. Dla porównania fundusze otwarte - w zasadzie inwestor w każdym momencie może kupić nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa. Tutaj gama czy spektrum inwestycji jest dużo szersze niż w przypadku funduszy otwartych. Fundusze zamknięte mogą inwestować na przykład w nieruchomości, wierzytelności, na rynku surowcowym czy zarabiać nawet na spadających cenach paliw. Najważniejsze dokumenty, które należałoby przejrzeć chociaż raz, to statut funduszu, czyli tak naprawdę z niego dowiemy się, w co fundusz inwestuje, jakie ma ograniczenia, jakie są ryzyka inwestycji w dany fundusz czy też jakie są opłaty w danym funduszu. Z racji tego, że fundusz zamknięty jest skierowany do dedykowanego klienta, ma nieco mniej rygorystyczne wymogi, jeśli chodzi o regulacje, mówię tutaj, miedzy innymi o mniejszej dywersyfikacji portfela czy na przykład mniejszej płynności niektórych pozycji w portfelu.

Pobierz transkrypcję w PDF

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję