W co inwestować małe kwoty?

Poziom

Nie każdy jest krezusem finansowym, jednak każdy może oszczędzać.

Nie każdy jest krezusem finansowym, jednak każdy może oszczędzać. Inwestowanie małych kwot jest możliwe i pozwala osiągnąć satysfakcjonujące wyniki. Inwestowanie pieniędzy z reguły wiąże się z ryzykiem, tak samo jest również w przypadku niewielkich kwot. Jeśli jednak zdecydujemy się na bezpieczne formy oszczędzania, co jest zdecydowanie korzystniejsze od trzymania pieniędzy w domu lub na nisko oprocentowanym koncie, możemy spodziewać się niewielkich, ale w miarę pewnych zysków.

Możliwe sposoby inwestowania małych kwot

Decydując się na przeznaczenie swoich niewielkich oszczędności na cele inwestycyjne, musimy mieć świadomość, że nie wszystkie możliwości będą dla nas możliwe. Inwestowanie małych kwot nie będzie efektywne na rynkach typu Forex lub kontraktach terminowych. W co inwestować małe kwoty, aby osiągnąć realne zyski? Poniżej przedstawiamy wybrane możliwości inwestowania małych kwot:

  • Konto oszczędnościowe – najprostszy sposób na ulokowanie swoich wolnych środków. Jak sama nazwa jednak wskazuje, jest to bardziej sposób na oszczędzanie niż inwestowanie pieniędzy. Konto oszczędnościowe nie przyniesie dużych zysków, jednak dzięki gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jest to najbezpieczniejsza forma inwestowania małych kwot.
  • Lokaty bankowe – podobnie jak konta oszczędnościowe są skierowane na oszczędzanie. Zysk wypracowany na lokatach nie będzie wysoki, ale pewny.
  • Obligacje skarbowe – sposób na uzyskanie zysku przez wykup obligacji skarbowych to tak naprawdę pożyczka na rzecz Skarbu Państwa. Dla osób troszczących się o bezpieczeństwo inwestycji oraz dysponujących niewielkimi kwotami, inwestycja w obligacje skarbowe jest bardzo dobrym sposobem.
  • Fundusze inwestycyjne – są one dobrą odpowiedzią na pytanie, w co inwestować małe kwoty. Bardzo rozbudowana oferta funduszy posiadających niski próg wejścia, czyli minimalną kwotę inwestycji, zachęca do inwestowania pieniędzy w ten rodzaj instrumentów finansowych. Do dyspozycji mamy fundusze akcyjne, obligacji oraz zrównoważone.
  • Pożyczki społecznościowe – stosunkowo nowy na polskim rynku sposób na inwestowanie pieniędzy. Jest to nic innego jak zbiorowa pożyczka na rzecz zainteresowanych osób. Całość odbywa się za pośrednictwem dedykowanych stron internetowych. Pożyczki społecznościowe mogą przynieść spore zyski, jednak jak to z możliwością wysokich zwrotów z inwestycji bywa, obarczone są sporym ryzykiem.
  • Inwestycje alternatywne – ciekawy sposób na pomnażanie majątku, polegający na zakupie rzeczy, od których oczekujemy wzrostu wartości. Najczęściej inwestycje alternatywne dotyczą win, whisky, znaczków pocztowych, monet, autografów, a także dzieł sztuki. Aby jednak jak najlepiej inwestować małe kwoty w alternatywne produkty, trzeba posiadać dość dużą wiedzę na dany temat. Dlatego też jest to inwestycja nie dla każdego.

Powyżej przedstawiono kilka wybranych sposobów na inwestowanie małych kwot. Oczywiście istnieje ich dużo więcej i z pewnością każdy zainteresowany osiąganiem zysków inwestycyjnych znajdzie coś dla siebie. Zastanawiając się nad pytaniem, w co inwestować małe kwoty, koniecznym jednak jest oszacowanie własnej skłonności do ryzyka. Wiąże się to z zasadniczą zależnością – im większe ryzyko, tym wyższe możliwe do osiągnięcia zyski z inwestycji. Jak widać, inwestowanie nie musi być kojarzone wyłącznie z dużymi środkami. Inwestowanie małych kwot może również przynieść – chociaż zapewne w dłuższych okresach – realne zyski i satysfakcję z dobrze ulokowanych środków.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję