Ważny tydzień na rynku ropy naftowej

Poziom

Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej powinien być szczególnie ciekawy i pełen emocji dla inwestorów, głównie za sprawą nadchodzącego spotkania przedstawicieli krajów OPEC. 

Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej powinien być szczególnie ciekawy i pełen emocji dla inwestorów, głównie za sprawą nadchodzącego spotkania przedstawicieli krajów OPEC. Ma ono odbyć się w najbliższy czwartek, 30 listopada, jednak temat ten dominuje na rynku ropy naftowej już od wielu miesięcy, a w ostatnich tygodniach spekulacje na temat możliwych działań kartelu dodatkowo się nasiliły.

Czwartkowe dyskusje delegatów z krajów OPEC mogą przynieść kilka ważnych decyzji. Pierwszą z nich jest zakres przedłużenia porozumienia w zakresie limitów produkcji ropy naftowej, w obecnej formie trwającego do marca 2018 r. Na ten moment przeważa pogląd, że nowym terminem wygasania porozumienia będzie koniec 2018 roku, ale nie brakuje także głosów, że OPEC może przedłużyć porozumienie tylko o pół roku, czyli do końca III kwartału przyszłego roku.

Drugą decyzją OPEC będzie wielkość limitów wydobycia. Obecnie obniżenie produkcji ropy naftowej wynosi 1,2 mln baryłek dziennie dla krajów kartelu oraz dodatkowe 600 tys. baryłek dziennie dla krajów spoza OPEC – czyli łącznie 1,8 mln baryłek dziennie. Padają pytania, czy utrzymanie limitów w dotychczasowej formie będzie wystarczające do tego, aby notowania ropy naftowej utrzymały się na obecnych poziomach cenowych. Według niektórych analityków i uczestników rynku, konieczne są większe cięcia limitów wydobycia ropy naftowej, aby powstrzymać notowania tego surowca przed spadkami cen.

W końcu, trzecią decyzją OPEC będzie to, czy w ogóle dokonywać ostatecznych ustaleń już na listopadowym spotkaniu. Obecne porozumienie trwa do końca marca, więc jest jeszcze sporo czasu na negocjacje i dogrywanie szczegółów. Przełożenie decyzji na później nie jest wykluczone, zwłaszcza że ostatnio pojawiały się wątpliwości, czy Rosja będzie zainteresowana przedłużeniem porozumienia do końca 2018 roku.

Jeśli chodzi o ceny ropy naftowej, to mogą być one w tym tygodniu rozchwiane. Poniedziałkowa sesja była słaba: zakończyła się spadkiem notowań ropy Brent o 0,75% do okolic 63,40 USD/brk oraz zniżką cen ropy WTI o 1,4% do rejonu 58 USD/brk.

Notowania cen ropy BRENT, YTD, źródło: Teletrader.com

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: Teletrader.com

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.11.28

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję