Web 2.0 jako nowy wymiar Internetu

Poziom

W 2019 roku mija dokładnie 15 lat od kiedy internetowy monopol stracili informatycy i webmasterzy, a możliwość sieciowej wypowiedzi trafiła do miliardów ludzi na całym świecie.

Niewiele rzeczy zmieniło świat ekonomii tak bardzo, jak idea Web 2.0. W 2019 roku mija dokładnie 15 lat od kiedy internetowy monopol stracili informatycy i webmasterzy, a możliwość sieciowej wypowiedzi trafiła do miliardów ludzi na całym świecie.

Możliwość wyrażenia w internecie swojej opinii o firmie, produkcie lub usłudze albo przeczytania opinii innych osób jest dla nas dziś – w 2019 roku – tak oczywista, że sięgamy po nią wręcz podświadomie. Liczba opinii konsumenckich w sieci jest ogromna – codzienne pojawiają się wręcz miliardy mniej lub bardziej rozbudowanych informacji i poglądów o zakupionych dobrach lub otrzymanych usługach.

Fakt, że klienci są słyszani na zawsze zmienił światową ekonomię. Demokratyzacja sieci – nazywana Web 2.0 – zmusił przedsiębiorstwa do podjęcia otwartego, bezpośredniego dialogu z klientami, a samych konsumentów zmienił w prosumentów, czyli aktywnych klientów, którzy poprzez publiczną prezentację własnych opinii, doświadczeń z produktami danej marki oddziałują na innych klientów.

Samo pojęcie Web 2.0 po raz pierwszy pojawiało się 15 lat temu na konferencji firmy O’Reilly Media. W ten sposób określono nowe metody tworzenia stron internetowych oraz innowacyjne – na tamten czas – sposoby korzystania z Internetu. Za Web 2.0 kryje się zmniejszenia znaczenie webmasterów przy tworzeniu i publikowaniu treści oraz – przede wszystkim – duża prostota przy tworzenia i publikowania własnych treści przez zwykłych internautów.

WEB 2.0 był jednym z ważniejszych kroków do wizji „globalnej rozmowy” zawartej w tzw. Manifeście Cluetrain1. Tym samym Web 2.0 zapoczątkował proces decentralizacji aktywnego korzystania z Internetu w zakresie tworzenia contentu. Procesu, którego jak dotąd pomimo wielu prób nie udało się powstrzymać.

Przejawem WEB 2.0 stały się społeczności internetowe, których użytkownicy zaczęli wymieniać się informacją, dzielić wiedzą, rekomendować towary i usługi oraz kontaktować się w skali globalnej przez komunikatory internetowe.  Konsekwencją jest nowy model relacji firm z klientami-internautami.  Jego fundamentem jest zaufanie, którym przedsiębiorstwa  obdarzyły klientów zachęcających ich do aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu treści w sieci. Przykładowo Amazon, jako jeden z pierwszych, zaproponował udostępnianie list ulubionych produktów i pisanie internetowych recenzji na ich temat. Pomysł szybko podchwyciły inne firmy działające w handlu elektronicznym.

Web 2.0 jest zbiorem zasad i praktyk wdrażanych w serwisach internetowych, spośród których do najważniejszych należy zaliczyć:

  • kulturę współuczestnictwa - która przejawia się wzajemnych komentowaniem, uzupełnieniem treści i dialogiem pomiędzy anonimowanymi użytkownikami,
  • masową personalizację, tj. możliwość selekcjonowania z wielu źródeł różnorodnych treści internetowych dla uzyskania bardzo indywidualnego profilu, np. na Facebooku. Twiterze czy Instagramie,
  • multiscreening, czyli korzystanie z wielu ekranów jednocześnie poprzez uniwersalne zastosowanie oprogramowania internetowego na różnych urządzeniach, takich jak laptopy, smartfony, tablety, co pozwala korzystać z tych samych treści internetowych niezależnie od urządzenia,
  • shifting, a więc rozpoczynanie danej czynności (zakup w sklepie internetowym) na jednym urządzeniu, a kończenie na zupełnie innym,
  • elastyczność, gdzie priorytetem jest duża łatwość korzystania z serwisów, zmiany zawartości strony internetowej, zamieszczanie nowych treści i modyfikacja dotychczasowej,

Web 2.0 w wymiarze społecznym wiąże się ze zmianą zachowań internautów w zakresie posługiwania się treścią stron internetowych. Przejawem tego jest między innymi wzrost znaczenia opinii innych internatów dla podejmowania decyzji wobec przekazu płynącego od komercyjnych właścicieli domen (np. instytucji finansowych, sklepów etc.) Web 2.0 stał się więc nową formą komunikacji internetowej, miejscem prezentacji poglądów i pomysłów oraz tworzenia wspólnot sieciowych poprzez dzielenie się poglądami, prezentowanie własnych postaw i opiniowanie różnych tematów. Całość tych działań buduje poczucie przynależności do grupy osób o zbliżonych poglądach. W wymiarze społecznym Web 2.0 służy realizacji własnych ambicji, planów i zamierzeń dla zaspokojeniu potrzeb zrozumienia i docenienia.

1The Cluetrain Manifesto to zbiór ogłoszonych na stronie internetowej (http://cluetrain.com), a następnie wydanych w formie drukowanej 95 tez wzywających do wprowadzenia zmian w sposobie komunikacji między firmami i ich klientami. Autorzy manifestu uważali, że upowszechnienie Internetu zmusi przedsiębiorstwa pragnące funkcjonować w nowych warunkach rynkowych do podjęcia szczerej rozmowy z konsumentami, rezygnując z dotychczasowej jednostronnej transmisji marketingowych półprawd. Publikacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród internautów i z czasem uznano ją za kultową.

 

Żródła:

  • Bryzan A,. "Web 2.0." A New Wave of Innovation for Teachning and learning (2006): 32-44.
  • Shuen, Amy. Web 2.0: A Strategy Guide: Business thinking and strategies behind successful Web 2.0 implementations. O'Reilly Media, 2018.
  • Weinberger, D., Locke, C., Levine, R., & McKee, J. (2009). The Cluetrain Manifesto.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję