WIBOR – skrót, od którego zależy oprocentowanie kredytów

Poziom

Podpowiadamy, czym jest WIBOR oraz przedstawiamy garść niezbędnych informacji. 

Zastanawiasz się nad zaciągnięciem kredytu? A może już spłacasz jego raty? Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, powinieneś „zaprzyjaźnić się” ze skrótem WIBOR. Podpowiadamy, czym jest oraz przedstawiamy garść niezbędnych informacji.

WIBOR, czyli co to takiego

Z angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate, czyli w dosłownym tłumaczeniu warszawska międzybankowa stopa referencyjna. WIBOR, nazywany też stopą rynkową, jest obowiązującym od 1991 roku wskaźnikiem, który określa oprocentowanie pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Innymi słowy, jest to kwota, po jakiej bank pożycza pieniądze innemu bankowi na określony czas.

Kto i w jaki sposób ustala jego wysokość

Wysokość WIBOR-u może mieć wpływ na kondycję finansową przeciętnego Kowalskiego – jego budżet domowy i wysokość płaconej przez niego raty np. kredytu mieszkaniowego. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób jest ustalany.

  • Za określenie poziomu wskaźnika odpowiada ACI Polska (Stowarzyszenie Rynków Finansowych) i Agent Kalkulacyjny, czyli firma odpowiedzialna za rozpowszechnianie informacji.
  • WIBOR jest ustalany w każdy dzień roboczy na podstawie ofert składanych przez przedstawicieli banków, wyłonionych w wyniku konkursu. Żeby była możliwość określenia stopy referencyjnej, do ACI musi wpłynąć minimum 6 ofert.
  • Odrzucane są dwie najwyższe i dwie najniższe oferty – tak, aby jak najlepiej uśrednić wartość wskaźnika proponowanego przez banki.

Wpływ WIBOR-u na kredyt i pojedynczego konsumenta

Stopa referencyjna wpływa na cenę wielu instrumentów finansowych – w tym również kredytów. To właśnie m.in. od jego wysokości zależy miesięczna rata, którą musisz odprowadzić do banku.

  • Oprocentowanie Twojego kredytu składa się ze stałej marży banku oraz stopy referencyjnej. Musisz więc pamiętać, że wysokość rat może się zmieniać – warto więc mieć to na uwadze podczas planowania wydatków i mieć odrobinę większy zapas gotówki.
  • WIBOR wpływa też na to, jaki zysk uzyskasz z lokat bankowych czy obligacji.
  • Jeśli jakaś instytucja spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonomicznej, podnosi proponowaną przez siebie stawkę WIBOR. Wystarczy, że podobnie postąpią pozostałe banki, a raty Twojego kredytu pójdą w górę.

WIBOR odzwierciedla sytuację na rynku. Wpływa więc na niego sytuacja gospodarcza kraju i regionu, PKB, inflacja, a także stopy procentowe ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej. Warto znać jego stawkę, żeby nie być zaskoczonym, gdy nagle wzrosną raty Twojego kredytu. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję