Wybieramy konto oszczędnościowe

Poziom

Wybierając konto oszczędnościowe, unikamy wielu niekorzystnych dla posiadacza lokaty warunków.

W dzisiejszej sytuacji gospodarczej oraz w związku z niskimi stopami procentowymi, lokaty bankowe coraz częściej są wypierane, a jako formę oszczędzania wybieramy konto oszczędnościowe. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla oszczędnych. Wybierając konto oszczędnościowe, unikamy wielu niekorzystnych dla posiadacza lokaty warunków, a porównując wysokość oprocentowania z lokatą, najczęściej konto oszczędnościowe jest zdecydowanie lepszą obecnie opcją oszczędzania pieniędzy. Rachunek oszczędnościowy nie wymaga od nas zamrażania środków na dłuższy czas i mamy pełną możliwość dowolnego dysponowania środkami z takiego rachunku. Dodatkową zaletą konta oszczędnościowego jest szybka kapitalizacja odsetek, dzięki czemu nasz kapitał jest pomnażany szybciej.

Jak wybrać najlepsze konto oszczędnościowe?

W Internecie znajdziemy wiele poradników i rankingów kont oszczędnościowych, z którymi warto się zapoznać przed wyborem. Obecnie każdy bank oferuje otwarcie takiego konta swoim klientom. Zebraliśmy podstawowe aspekty, którymi należy się kierować, wybierając konto oszczędnościowe.

  • Podstawowa i zapewne najbardziej interesująca wszystkich oszczędzających kwestia – wysokość oprocentowania. Obecnie nasze środki zdeponowane na koncie oszczędnościowym oprocentowane są, w zależności od banku, od około 1 do 2,5%. Co ważne, wysokość oprocentowania najczęściej nie zależy od kwoty, chociaż niektóre banki wprowadzają górne granice. Wynika z tego wniosek, że zarabiamy już od pierwszej złotówki.
  • Kapitalizacja odsetek, czyli doliczanie odsetek do zdeponowanego kapitału. Najczęściej jej częstotliwość wynosi jeden dzień lub jeden miesiąc.
  • Sposób zakładania konta. Szanujemy i doceniamy wygodę, dlatego też możliwość otwarcia konta oszczędnościowego przez Internet jest dużą zaletą.
  • Dodatkowe opłaty. Każde konto oszczędnościowe może być obwarowane takimi opłatami. Mogą to być opłaty za prowadzenie, opłaty za kartę do konta czy przelewy. Banki często próbują zachęcić klientów do korzystania z transakcji bezgotówkowych poprzez zwolnienie z takich opłat po dokonaniu określonej ilości transakcji w miesiącu. Warto zapoznać się z „drobnym druczkiem”.
  • Ograniczenia transakcyjne. W związku z tym, że konto oszczędnościowe ma na celu osiągnięcie jak najwyższych zysków, banki często wprowadzają ograniczenia dotyczące wypłat z takiego konta.

Aby określić, które konto oszczędnościowe będzie dla nas najlepsze, należy również wziąć pod uwagę dodatkowe cechy oferty. Najważniejszym będzie to, czy dla otwarcia takiego rachunku, konieczne jest prowadzenie w danym banku rachunku osobistego. Inną cechą wpływającą na atrakcyjność rachunku są koszty wypłat z konta. Mogą one być bardzo różne, a jak wspomnieliśmy wyżej, można ich uniknąć, wykorzystując różnego rodzaju promocje czy oferty specjalne. Dodatkowym, już bardzo indywidualnym elementem, może być kwestia zaufania do banku. To dla niektórych wręcz najistotniejszy element wyboru odpowiedniego konta.

Jak widać, wybór najlepszego konta oszczędnościowego nie musi być bardzo trudny. Wystarczy spokojnie przeanalizować oferty różnych banków, aby zdecydować się, które konto oszczędnościowe najlepiej spełni nasze oczekiwania. A kiedy już założymy rachunek oszczędnościowy, wystarczy cierpliwie i regularnie odkładać swoje środki i cieszyć się z pomnażania kapitału.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję