Załóż firmę i wyjdź na swoje! Poznaj nowe ulgi dla polskich przedsiębiorców

Poziom

Załóż firmę i zacznij pracować na własny rachunek, ale najpierw poznaj ulgi, które Ci przysługują!

Znudziła Cię praca w korporacji? Szukasz nowych wyzwań? A może masz pomysł, który może Cię uczynić milionerem? Załóż firmę i zacznij pracować na własny rachunek, ale najpierw poznaj ulgi, które Ci przysługują!

Państwo przyjazne biznesowi?

Jak się okazuje, państwo może być partnerem polskiego przedsiębiorcy i wprowadzać rozwiązania, które ułatwiają życie, zamiast dodatkowo je utrudniać. Konstytucja Biznesu to projekt, na który składa się pięć ustaw. Większość z nich funkcjonuje od kwietnia, na pozostałe musimy jeszcze trochę poczekać. Jakie są najważniejsze założenia Konstytucji Biznesu?

  • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy – w wypadku występowania wątpliwości co do stanu faktycznego (art. 10 ust. 2 p.p.) i treści normy prawnej (art. 11 ust. 1 p.p.), sprawę powinno się rozstrzygnąć na korzyść przedsiębiorcy.
  • Zmiany w zawieszaniu działalności gospodarczej – do tej pory działalność gospodarczą można była zawiesić na okres maksymalnie 24 miesięcy. Dzięki nowelizacji firma może znajdować się w stanie zawieszenia bezterminowo.
  • Mniej uciążliwe kontrole – podczas kontroli przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do osobistego stawiennictwa, jeżeli niezbędne informacje przekaże mailowo lub telefonicznie. Ponadto czas trwania kontroli zostanie ograniczony, a w przypadku jego przekroczenia, przedsiębiorca będzie mógł wystosować odpowiednie roszczenia.

Zmiany, zmiany, zmiany

Co jeszcze się zmieni? Na przykład to, że od końca kwietnia firmy nie musimy rejestrować! Do tej pory każdy przyszły przedsiębiorca musiał złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy. Następnie firma była wpisywana w rejestr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowe przepisy dają możliwość prowadzenia niezarejestrowanej działalności bez jakichkolwiek formalności. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Możliwość nierejestrowania swojej firmy mają osoby fizyczne, które w trakcie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej. Ponadto miesięczny przychód nie może przekroczyć połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku – 50% z 2100 zł). Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że nie trzeba odprowadzać składek ZUS.

Start z ulgą

„Ulga na start” to jedna ze zmian, która weszła w życie z końcem kwietnia. Dotyczy ona osób, które zakładają firmę po raz pierwszy lub robią to ponownie po pięcioletniej przerwie. Istotnym warunkiem, o którym musimy pamiętać, jest to, że nie możemy świadczyć usług byłemu pracodawcy (nie dotyczy to umowy zlecenie). Na czym omawiana ulga polega? Normalnie przedsiębiorca, który zarejestrował się w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu, ma obowiązek zgłoszenia się do ZUS-u i płacenia składek w pełnej lub preferencyjnej formie (tzw. mały ZUS). Z „ulgą na start” jesteśmy zwolnieni z niemal wszystkich składek przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy. Wyjątek stanowi składka na ubezpieczenie zdrowotne, która jest obowiązkowa.

Korzystanie z ulgi ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony możemy oszczędzić pieniądze, co jest bardzo ważne dla raczkujących przedsiębiorstw, z drugiej zaś – tracimy prawo do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego.

Składki ZUS – będzie rewolucja

Kolejną zmianą jest nowy sposób obliczania składek ZUS. Rozwiązanie to wejdzie w życie w 2019 roku i będzie przysługiwało osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny przychód nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia – czyli 63 000 zł. Jakich składek mogą się spodziewać osoby decydujące się na taką formę rozliczania z ZUS-em? Wszystko wskazuje na to, że te powinny się zamknąć w przedziale 500–1200 zł.

Ograniczeniom podlegać będzie nie tylko kwota przychodu, ale również okres korzystania z takiego rozwiązania. Składki ZUS będzie można uzależniać od dochodu przez 36 z ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Po tym okresie przedsiębiorca (niezależnie od osiąganych przychodów) jest zmuszony płacić zwykłe składki przez kolejne 2 lata. Dopiero po tym czasie będzie mógł ponownie wrócić do poprzedniej formy.

Konstytucja Biznesu, a więc nowe ulgi i rewolucyjne rozwiązania mają umożliwić szybki rozwój polskich przedsiębiorstw. Kolejny krok na drodze do zawodowego sukcesu należy już tylko do Ciebie!

 

Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-od-przychodu-rewolucyjne-zmiany-od-2019-roku

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-preferencyjne-skladki-zus

https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/skladki/2753214,Od-ulgi-na-start-po-duzy-ZUS-czyli-jakie-skladki-moze-placic-przedsiebiorca.html

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kolejne-ulgi-w-ZUS-dla-poczatkujacego-przedsiebiorcy-4102376.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dzialalnosc-bez-rejestracji-jak-wyglada-w-praktyce

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-na-start-preferencyjna-podstawa-dzialalnosc-nieewidencjonowana_-jakie-sa-warunki-uprawnienia-i-skutki-/1948772#1

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-konstytucja-biznesu-pakiet-zmian-dla-przedsiebiorcy

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-od-przychodu-rewolucyjne-zmiany-od-2019-roku

https://strefabiznesu.pl/mala-firma-maly-zus-26102018-male-firmy-zaplaca-nizsze-skladki-ile-i-od-kiedy/ar/13102538v

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję