Wyniki funduszy Superfund

Poziom

Minionego tygodnia na rynkach finansowych inwestorzy nie mogą uznać za udany.

Minionego tygodnia na rynkach finansowych inwestorzy nie mogą uznać za udany. Wzrost napięcia na linii Stany Zjednoczone – Korea Północna spowodował pogorszenie globalnego sentymentu rynkowego. Wzrost awersji do ryzyka wpłynął na napływ kapitału do tzw. bezpiecznych przystani – złota, franka szwajcarskiego czy jena japońskiego, a z drugiej strony spowodował odpływ z bardziej ryzykownych aktywów. Giełdy na całym świecie zabarwiły się na czerwono. Indeksy amerykańskie, europejskie oraz azjatyckie poniosły spore straty. Sentyment na parkietach europejskich dodatkowo pogorszyły gorsze dane makroekonomiczne z Niemiec .

W tym samym czasie, obligacje uznawane za najbezpieczniejsze, czyli niemieckie i amerykańskie zyskiwały na wartości. Taka sytuacja na rynkach nie przeszła bez echa na naszym krajowym rynku akcji, długu jak i miała wpływ na walutę. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zanotowała spadki, rentowności polskich obligacji skarbowych wzrosły, a złoty tracił w relacji do większości walut.

W tym tygodniu czeka na nas sporo istotnych odczytów makroekonomicznych z kraju. W środę poznamy wstępny szacunek PKB za drugi kwartał 2017 roku, w czwartek opublikowane zostaną dane z rynku pracy – zatrudnienie oraz przeciętne wynagrodzenie, a w piątek zobaczymy odczyty produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz inflacji PPI. Na globalnych rynkach również zapowiada się ciekawy tydzień. W Europie istotne mogą okazać się dane o PKB, które zaczną napływać z różnych gospodarek we wtorek oraz w środę. Za oceanem we wtorek zobaczymy odczyt sprzedaży detalicznej, w środę opublikowane zostaną zapiski z ostatniego posiedzenie FOMC, a w czwartek czekamy na odczyt produkcji przemysłowej.

Departament Zarządzania i Analiz

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję