Wzrost awersji do ryzyka nie dotknął akcji

Poziom

Pierwszy tydzień po weekendzie majowym nie należał do nieciekawych. Donald Trump zdecydował, że USA wycofa się z tzw. porozumienia nuklearnego z Iranem.

Pierwszy tydzień po weekendzie majowym nie należał do nieciekawych. Donald Trump zdecydował, że USA wycofa się z tzw. porozumienia nuklearnego z Iranem. Oznacza to powrót sankcji nałożonych na ten kraj oraz ograniczenie produkcji ropy naftowej. Na globalnych rynkach, oprócz zwyżki cen ropy naftowej, wzrosła awersja do ryzyka, która jednak przełożyła się jedynie na wyceny walut rynków rozwijających się, powodując utratę ich wartości. Nastroje na rynkach akcji pozostały dobre. Najważniejsze indeksy giełdowe na świecie zanotowały wzrosty. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P zyskał w przeciągu tygodnia 2,41%, DJIA 2,34%, a indeks giełdy Nasdaq osiągnął stopę zwrotu na poziomie 2,68%. W Europie również dominował kolor zielony. Niemiecki DAX wzrósł 1,42%, francuski CAC 0,47%, a brytyjski FTSE 100 2,08%. Warto również wspomnieć o odczycie inflacji w Stanach Zjednoczonych, który nie sprostał oczekiwaniom: 2,1% rdr wobec oczekiwanych 2,2% (inflacja bazowa CPI).

Wzrosty zagościły również na naszym krajowym parkiecie. Były one napędzane jednak głównie poprzez największe spółki, co może świadczyć o powrocie kapitału zagranicznego. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł w skali tygodnia o 3,23%, indeks największych spółek WIG20 zyskał 4,30%, a indeksy mniejszych i średnich spółek sWIG80 i mWIG40 zakończyły tydzień z wynikami odpowiednio -0,32% oraz 1,81%. Na poprawie sentymentu na polskim rynku skorzystały fundusze akcyjne Superfund: Akcyjny wzrósł o 3,10%, a Akcji o 2,70%.

W tym tygodniu czeka nas intensywny tydzień, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne. W Polsce we wtorek opublikowany zostanie wstępny PKB za pierwszy kwartał bieżącego roku oraz finalny odczyt inflacji CPI za kwiecień. W środę zakończy się posiedzenie RPP, a o 14 zobaczymy odczyt inflacji bazowej za kwiecień. Na koniec tygodnia, w piątek, dostarczone nam zostaną dane z rynku pracy, zmiana przeciętnego wynagrodzenia oraz zatrudnienia. Na globalnych rynkach również czeka nas ciekawy tydzień. We wtorek opublikowana zostanie seria odczytów PKB z Europy, produkcja przemysłowa z Chin oraz strefy euro i sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych. W środę warto zwrócić uwagę na wstępny odczyt PKB za 1Q z Japonii oraz produkcję przemysłową z USA.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję