Z myślą o dzieciach: oszczędzanie i ubezpieczanie

Poziom

Czas leci szybko, małe dziecko staje się nastolatkiem. To zaś oznacza nowe wymagania finansowe, nowe wydatki, konieczność zadbania o bezpieczeństwo potomstwa, a także – pomyślenia o jego przyszłości, na przykład studiach i usamodzielnieniu się.

Z tekstu dowiesz się, że:

w zależności od kraju, rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe państwa. Nie zmienia to jednak faktu, że większość obowiązków i wydatków spoczywa na rodzicach. A także - że istnieją rozwiązania, które pomogą zabezpieczyć dziecko na przyszłość, np. w zakresie finansowania edukacji czy startu w dorosłe życie.

Posiadanie potomstwa wiąże się z dużymi wyrzeczeniami ze strony rodziców - choć należy je raczej traktować w kategoriach misji - oraz znaczącymi wydatkami. Nie bez powodu mówi się często, że małe dziecko to małe problemy, a duże - znacznie większe (w znaczeniu wyzwań, jakie życia stawia przed rodzicami). I podobnej reguły można by użyć w odniesieniu do wydatków finansowych związanych z dzieckiem. Przyjście na świat potomstwa wiąże się z wydatkami, ale per saldo nastolatek będzie nas kosztować jeszcze więcej. Czy wobec tego musimy być bezradni? Niekoniecznie, zwłaszcza dziś, kiedy możemy sięgnąć po szereg rozwiązań i narzędzi wspomagających wychowanie dziecka i zapewnienie mu bezpieczeństwa w przyszłości.

Wsparcie rodziców ze strony państwa

Z jednej strony rodzic może liczyć na wsparcie ze strony państwa. W zależności od tego, w którym kraju żyjemy, ta pomoc będzie różna. W USA to na rodzicach spoczywa większość obowiązków, a szereg usług - jak dostęp do opieki medycznej czy edukacji na poziomie wyższym - jest płatnych. Odpowiedzią jest za to szeroko rozbudowany system stypendialny oraz programy uruchamiane przez korporacje w odniesieniu do swoich pracowników (przy czym za Oceanem zasadniczo nie występuje zatrudnienie na czas nieokreślony, a bezpieczeństwo zatrudnienia matek jest znacznie niższe niż w wielu miejscach pracy w Polsce). Na drugim biegunie można by umieścić kraje skandynawskie i nordyckie. W Szwecji czy Danii kobiety zachęcane są do macierzyństwa, wspierane na każdym jego etapie (także w odniesieniu do powrotu do życia zawodowego po urodzeniu dziecka), a wypracowany w latach 60. i 70. model państwa opiekuńczego, nadal - mimo szeregu reform - obowiązuje i ma się nieźle. Zwłaszcza na tle reszty świata. Studia zaś w Szwecji są wyłącznie bezpłatne, bezwarunkowo.

W Polsce od co najmniej kilku lat zmiany także wydają się iść w dobrym kierunku - tak pod kątem wsparcia finansowego rodziców (programy pomocowe obejmujące wszystkie dzieci), jak i regulacji np. w zakresie prawa pracy (ułatwiających zatrudnionym opiekę nad dziećmi).

To rodzice są gwarantem przyszłości dziecka

Niezależnie jednak od wszystkich czynników zewnętrznych i korzyści z nich płynących - gros powinności i wydatków z nimi związanych, niezmiennie spoczywa na rodzicach. Jak zatem planować wydatki i zabezpieczać przyszłość dziecka?
Ścieżki postępowania i rozwiązania praktyczne można podzielić na dwie kategorie:

  • edukacji dzieci w zakresie finansów osobistych i aktywne korzystanie z istniejących narzędzi
  • sięgnięcia po produkty ubezpieczeniowe i oszczędnościowe z myślą o przyszłości dziecka.

Dziecko od najmłodszych lat może i powinno być uczone przez rodziców, czym są pieniądze, jakie są ich źródła („skąd się biorą?”), dlaczego warto oszczędzać i w jaki sposób to czynić. Dzięki temu w dorosłości może uniknąć wielu problemów i nierozsądnych decyzji dotyczących np. pożyczania środków ponad własne możliwości. Innymi słowy, w domowych finansach obowiązują dość proste, choć twarde reguły. Bilans powinien się zgadzać i dłuższej perspektywie wychodzić przynajmniej na zero. W życiu dokonujemy mnóstwa decyzji zakupowych zupełnie zbędnych (pod wpływem reklamy) bądź nieprzemyślanych (impulsywnie). Między innymi dlatego, że w przeszłości niedostatecznie dobrze byliśmy przygotowani do życia w dorosłym, złożonym świecie. O dobrych praktykach dotyczących edukowania finansowego dziecka od jego najmłodszych lat - dowiesz się z wcześniejszych artykułów.

Na rynku istnieje szereg produktów ubezpieczeniowych i oszczędnościowych, które doskonale sprawdzą się jako narzędzia wspierające dziecko - zwłaszcza w kontekście ich przyszłości.

Rozwiązanie w postaci ubezpieczenia i lokat

Ponieważ życie jest w dużym stopniu nieprzewidywalne i coraz bardziej skomplikowane (ze względu na szereg czynników zewnętrznych, jak rozwój technologii ułatwiających nam życie z jednej strony, z drugiej - narażających na problemy), powinniśmy brać pod uwagę wystąpienie zdarzeń komplikujących bądź uniemożliwiających nam funkcjonowanie na lepszym albo dotychczasowym poziomie materialnym. Naturalną odpowiedzią są produkty ubezpieczeniowe, które mogą nam zrekompensować krzywdy i straty wywołane jakimś zdarzenim, np. losowym. Na rodzicach spoczywa dodatkowa odpowiedzialność - o los dziecka. Dlatego też warto skorzystać z pakietów ubezpieczeniowych dający rekompensatę dziecku na wypadek zdarzeń uderzających w nas samych. Kluczowe jest rozsądne dokonanie wyboru produktów z szerokiej gamy oferowanej przez instytucje ubezpieczeniowe. Tak, aby były „skrojone” na miarę naszych potrzeb (jak wiek dziecka), ale i możliwości (zwłaszcza finansowych; wartość ubezpieczenia jest skorelowana z wysokością uiszczanych przez nas składek).

Drugą grupą istotnych z perspektywy rodzica produktów są możliwości profesjonalnego oszczędzania. Ich różnorodność sprawia, że możemy dopasować usługę do naszych konkretnych planów - np. związanych z edukacją dziecka (studia, zwłaszcza prestiżowe, bywają bardzo kosztowne). Świetnym przykładem takiego produktu będzie lokata bankowa o określonym terminie i oprocentowaniu. Przy czym należy pamiętać, że lokaty dziś są z jednej strony mało opłacalne (niskie oprocentowanie), z drugiej - podobnie zresztą jak np. obligacje Skarbu Państwa - bardzo bezpieczne. Na rynku znajdziemy szereg odważniejszych i obarczonych ryzykiem produktów finansowych. Jeśli zaś mamy wolne środki, możemy je przeznaczyć na zakup akcji spółek giełdowych, z myślą o przyszłości dziecka. Niezależnie od tych rozwiązań, na rynku znajdziemy już oferty dedykowane konkretnym celom, związanym właśnie z zabezpieczaniem przyszłości dziecka.

W naszych - rodziców - rękach leży przyszłość dziecka. Rzeczywistość rynkowa oferuje nam olbrzymią gamę produktów, które mogą zabezpieczyć finansowo nasze potomstwo. Wszystko zależy od naszych możliwości, ale też zdolności przewidywania i chęci.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję