Zapasy ropy naftowej kurczą się. Co z inflacją?

Poziom

Dalszy wzrost cen ropy naftowej może dać amerykańskiej Rezerwie Federalnej kolejny argument za podniesieniem stóp procentowych już w grudniu.

Zapasy ropy naftowej w USA od kilku tygodni kurczą się, a cena ropy naftowej rośnie od lutego 2016 r. Wzrost cen ropy może wywołać dalszy wzrost oczekiwań inflacyjnych.

Z danych Departamentu Energii USA wynika, że od kilku tygodni maleją zapasy ropy naftowej w Stanach
Zjednoczonych. To już wyraźny trend – kurczenie się zapasów czarnego złota widoczne jest także w porównaniu do ubiegłego roku.


Malejące zapasy ropy naftowej w USA to jeden z czynników wzrostu cen amerykańskiej ropy naftowej WTI.
Jednak nie najważniejszy. Dużo większy wpływ na rynkową wartość ropy miało ostatnie nieformalne spotkanie
OPEC w Algierze. Od lutego 2016 r. cena jednej baryłki ropy WTI wrosła z ok. 27 dolarów do ok. 50 dolarów.Jeśli w październiku członkowie kartelu OPEC potwierdzą obniżenie limitu wydobycia ropy naftowej do 32,5 mln baryłek dziennie, cena ropy naftowej może jeszcze wzrosnąć. To w naturalny sposób przełoży się na dynamikę inflacji w USA. A inflacja jest jednym z najważniejszych parametrów, jaki banki centralne biorą pod uwagę przy ustalaniu poziomu stóp procentowych. Może się zatem okazać, że wzrost cen ropy naftowej da amerykańskiej Rezerwie Federalnej kolejny argument za podniesieniem stóp procentowych już w grudniu.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję