Zboża pozostają wciąż tanie

Poziom

Ostatnie tygodnie na globalnych rynkach zbóż są relatywnie monotonne. 

Ostatnie tygodnie na globalnych rynkach zbóż są relatywnie monotonne. Na rynkach tych utrzymuje się presja podażowa i nie jest to tylko kwestia krótkoterminowa, lecz trend, który widoczny jest już od wielu miesięcy. Ceny kukurydzy osuwają się w dół już od 2012 roku i mimo późniejszych kilku dynamicznych wystrzałów notowań w górę (jeden z nich miał miejsce w pierwszej połowie lipca br.), sprzedający szybko je niwelowali, wywołując kolejną falę spadków. Obecnie notowania kukurydzy w Stanach Zjednoczonych poruszają się w okolicach 3,50 USD/buszel, podczas gdy w latach 2010-2012 cena tego zboża oscylowała w okolicach 6-8 USD/buszel. Podobne mechanizmy miały miejsce na rynku soi, który również porusza się w trendzie spadkowym od 2012 r. Jeszcze pięć lat temu cena tego surowca przekraczała 17 USD/buszel, natomiast obecnie porusza się ona poniżej poziomu 10 USD/buszel.

Notowania cen kukurydzy, YTD, źródło: Teletrader.com

Notowania cen pszenicy, YTD, źródło: Teletrader.com

Notoawania cen soi, YTD, źródło: Teletrader.com

Powyższe ceny dotyczą kontraktów futures na zboża amerykańskie. Presja na spadek cen zbóż w USA ma poparcie w sytuacji fundamentalnej, która dla amerykańskich farmerów jest wyjątkowo niekorzystna. Tegoroczne zbiory zbóż na świecie były obfite, co negatywnie wpływa na ceny tych towarów już od wielu miesięcy. Popytowi na kukurydzę, pszenicę czy soję ze Stanów Zjednoczonych zaczęły zagrażać niskie ceny zbóż produkowanych w innych częściach świata: w przypadku kukurydzy i soi głównym konkurentem USA od lat są Brazylia i Argentyna, z kolei na globalnym rynku pszenicy amerykańskie zboże jest mało konkurencyjne w porównaniu do pszenicy z rejonu Morza Czarnego czy nawet z Unii Europejskiej 

Taki trend może się utrzymać na rynkach zbóż na dłużej, jeśli nie nastąpi jakaś fundamentalna zmiana. Na razie się na nią nie zanosi, gdyż zasiewy zbóż w Ameryce Południowej przebiegają bez większych zakłóceń – a to daje szanse na dobre zbiory wczesną wiosną przyszłego roku. Perspektywa utrzymania się dużej podaży zbóż na świecie sprawia, że niektórzy farmerzy w USA musieli ogłosić bankructwo. Jest jednak druga strona tego medalu, która w długoterminowej perspektywie może przyczynić się do wzrostu notowań zbóż: zniechęcenie amerykańskich producentów może doprowadzić do ich przerzucenia się na inne towary rolne i, tym samym, do zmniejszenia przyszłej podaży zbóż w USA.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.10.26

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję