Złoto dociera do ważnego poziomu

Poziom

Na początku września tego roku notowania złota ustanowiły dotychczasowe tegoroczne maksimum. Cena tego metalu przekroczyła wtedy poziom 1350 USD za uncję.

Na początku września tego roku notowania złota ustanowiły dotychczasowe tegoroczne maksimum. Cena tego metalu przekroczyła wtedy poziom 1350 USD za uncję. Strona popytowa nie miała jednak wtedy więcej siły, by kontynuować dalszą dynamiczną zwyżkę cen złota, przez co notowania kruszcu spadały później przez kilka tygodni, docierając do okolic 1270 USD za uncję.

Notowania cen złota YTD, źródło: Teletrader.com

Ostatnie kilka dni na rynku złota jest jednak okresem powrotu do optymizmu, a przynajmniej – odreagowania wzrostowego po kilkutygodniowych spadkach. Cena złota wróciła do zwyżek, a w czwartek rano zbliżyła się już do ważnego poziomu oporu, czyli 1300 USD za uncję. Ten techniczny opór może być testowany jeszcze w tym tygodniu.

Odreagowaniu wzrostowemu notowań złota sprzyja odbicie w dół notowań amerykańskiego dolara. Waluta ta w ciągu ostatnich kilku dni traci na wartości m.in. w relacji do euro, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego. Cena złota jest negatywnie skorelowana z wartością USD.

Tendencję spadkową na dolarze i, jednocześnie, wzrostową na złocie, wspierały wnioski z opublikowanych w środę minutek Fed. W protokole z ostatniego posiedzenia FOMC w zasadzie nie zawarto żadnych zaskakujących informacji, jednak inwestorzy zwrócili uwagę na utrzymujące się obawy członków Fed, dotyczące zbyt niskiego poziomu inflacji w Stanach Zjednoczonych. Co w konsekwencji budziło przypuszczenia, że być może Fed nie będzie śpieszył się z kolejną podwyżką stóp procentowych w USA.

Tak czy inaczej, na razie stwierdzenia zawarte w minutkach Fed nie są na tyle stanowcze, aby zupełnie wykluczyć grudniowe podniesienie stóp procentowych w USA. A taki scenariusz jest dzisiaj dominujący, którego prawdopodobieństwo jest szacowane na około 80%. Niewątpliwie jednak inwestorzy będą uważnie śledzić dane dotyczące inflacji w USA w najbliższych miesiącach – i to, jak reagować będą na nie przedstawiciele Fed.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.10.12

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję